Změna v organizaci výuky od 14. 10. – 23. 10. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k novým mimořádným opatřením ze dne 12. 10. 2020, vydaným Ministerstvem zdravotnictví, bude výuka žáků probíhat  distančním způsobem.

Výuku 1. – 3. ročníku určí třídní učitel (časy online hodin a zadávání samostaných prací, prostřednicvím platformy Google Classroom).

Výuka 4.  – 9. ročníku bude realizována online na základě upraveného rozvrhu jednotlivých tříd.

ROZVRH 4. A

ROZVRH 5. A

ROZVRH 6. A

ROZVRH 7. A

ROZVRH 8. A

ROZVRH 9. A

Zadané úkoly a práce v platformě Google Classroom budou průběžně kontrolovány. Upozorňujeme rodiče, že distanční výuka je od 1. 9. 2020 ze zákona povinná a žáci z ní budou hodnoceni. Pro omlouvání žáků platí stejná pravidla jako při prezenční výuce.

Školní kroužky nebudou do konce října realizovány.

Obědy v UŠJ byly hromadně do konce října odhlášeny, prosím nevolejte.