Vzdělávací program – HISTORICKÁ Olomouc

V pátek 19. října 2018 odjeli naši čtvrťáci, páťáci a šesťáci objevovat historická místa města Olomouce. Tuto vzdělávací exkurzi pro žáky zajišťovala agentura Kočí, se kterou již léta naše škola spolupracuje. Nejprve jsme navštívili Arcidiecézní muzeum, kde se nás ujali příjemní průvodci a provedli nás tímto muzeem. Zhlédnout jsme mohli mimo jiné Biskupskou rezidenci, Obrazárnu a kapli sv. Barbory. Informace, které jsme zde získali, jsme zaznamenávali do pracovních listů.

Druhou část programu věnoval pan Kočí, náš průvodce za historií, památkám historického centra Olomouce. Prohlédli jsme si chrám sv. Václava a Arcibiskupství. Zastavili jsme se u Tereziánské zbrojnice, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o tom, k čemu dnes tato zbrojnice slouží. Prošli jsme kolem Univerzity Palackého a chrámu sv. Mořice na Horní náměstí, kde jsme se zastavili u barokní kašny a sloupu sv. Trojice. Poslední zastávka nás čekala u Radnice s orlojem.

Děkujeme panu Kočímu za vyčerpávající výklad o historických památkách. Moc jsme si exkurzi do Olomouce užili a těšíme se na další zajímavou poznávací akci.