Zapojujeme drátky, zkoušíme napětí, hledáme řešení! (nová zájmová aktivita v 2. ZŠ Holešov)

V letošním školním roce jsme pro žáky 2. stupně otevřeli další kroužek s technickým zaměřením.  Jedná se o kroužek elektroniky, kde si žáci pod vedením zkušeného pedagoga, pana Bc. Karla Hrnčiříka, upevní a rozšíří znalosti z oblasti měření fyzikálních veličin, zapojování elektrických obvodů s tranzistory, transformátory a dalšími elektrickými součástkami.

Prostřednictvím stavebnic Voltík se procvičí nejen v odborných znalostech, ale naučí se pracovat i s běžným nářadím. Stavebnice byly pořízeny ze sponzorského daru poskytnutého strojírenskou firmy a částečně finančně podpořeny Spolkem rodičů a  přátel dětí při 2. ZŠ Holešov.