Logohraní v logopedickém kroužku

Jak si políčíme na málo ohebný jazýček?

Naše děti v logopedickém kroužku nesedí jen v lavicích. Na začátku hodiny si provádíme dechová cvičení na koberci, kde nám správné nadechování hlídá parník. Ten si děti vyrobily, položily na bříško a při krátké relaxaci se učí správně dýchat nosem. Také bublifuk je naším známým parťákem. Pomáhá dětem s dlouhým a pomalým výdechovým proudem. Podle bublinek děti hned poznají, zda dýchají správně. Oblíbenou činností je bublání slámkou ve vodě nebo kloktání. Po zvládnutí dechových cvičení přicházejí na řadu artikulační cvičení.

Že nevíte, co je to čertík, amoletka, míčky, sekačka, medíček nebo koníček? Děti v kroužku si pomocí těchto cvičení trénují ohebnost jazýčku. Nechybí grafomotorická cvičení na propojení hemisfér, zpívání písniček, opakování říkadel, básniček a také procvičování správné výslovnosti před zrcadlem. Hrou si děti procvičí, co je třeba, baví je to a my víme, že se učí.

Všechny hlásky byly u všech dětí vyvozené, ale je třeba je upevňovat v mluveném projevu
a dbát u dítěte na opravu slov a správnou výslovnost hlásek. Logohraní skončilo a my jsme je zakončili zaslouženou zmrzlinou. I tam si totiž děti trénují ohebnost jazýčku!

Dominika Pekařová a Petra Přikrylová
logopedické asistentky