Pohyb ve školní družině

Sportovní a pohybové hraní je nedílnou součástí činností ve školní družině, protože víme, jak je pohyb v životě důležitý.

Každé pondělí neváháme využít prostory školní tělocvičny, které nabízí zázemí pro různé druhy her a aktivit. Jsme rádi, že můžeme vidět, jak si děti tento čas užívají. Doufáme, že tento pohyb bude, mimo jiné, motivací pro aktivní trávení volného času dětí i mimo školu.

 

Badatelský kroužek

Kroužek je vytvořený pro 1. až 5. třídu a děti se zde seznamují s přírodními jevy za pomoci her, kreativních činností a pokusů. Začátkem školního roku si malí badatelé vytvořili badatelský deník, kam si zapisují svá pozorování. Při každém setkání si nejdříve objasníme téma každého pokusu, prodiskutujeme, co o něm víme, a následně si přichystáme všechny potřeby k bádání. Na podzim jsme potvrzovali přítomnost barviv v listí, zabývali jsme se daktyloskopií neboli naukou o kožních papilárních liniích na prstech. Nedílnou součástí tohoto kroužku je i pohyb. Děti často chodí na školní zahradu, kde hledají rostliny k mikroskopování nebo šišky stromů k určování jehličnanů. Také odebíraly vzorky půdy ke stanovení její úrodnosti a sbíraly přírodniny k výrobě hornin. Když jsme přes zimu trávili čas ve škole, využili jsme přístroje z naší krásně vybavené přírodovědné učebny. Jednalo se o přístroje k měření krevního tlaku, objemu plic, síly stisku a mnoho dalších. Sestavili jsme model sopky, nacvičovali jsme poskytnutí první pomoci, potvrdili jsme si přítomnost tuku v mléce a v neposlední řadě jsme potrápili všechny naše smysly při testování sluchu, zraku i chuti.  S probouzením jara se začínáme věnovat sadbě nebo pozorování klíčení. A co nás v nejbližší době čeká? V dubnu se zaměříme na sledování počasí – budeme popisovat oblohu, denní teplotu a délku dne. Prozkoumáme jarní rostlinky, jako jsou podběl lékařský, sasanka hajní nebo medvědí česnek. V neposlední řadě se budeme věnovat zvířatům – kdo se k nám na jaře vrací a kdo přes zimu zůstal? Na tuto otázku a mnoho dalších si odpovíme v nejbližších hodinách badatelského kroužku.