Měření proudu a napětí v učebně fyziky

Dnes žáci 9. ročníku měřili elektrický proud v různých místech jednoduchého obvodu a elektrické napětí mezi koncovými body různých úseků. Úkolem bylo nejprve doplnit protokol, poté správně zapojit obvod, naměřit hodnoty proudu a napětí, dopočítat pomocí Ohmova zákona chybějící veličiny a správně určit jejich jednotky. Žáci využívali nově vybudovaný rozvod elektrické energie v učebně fyziky.

2. Vědecká konference pro nadané žáky

Přednášet už v osmi letech na univerzitě? Proč ne?! Nadaní žáci, kteří se dlouhodobě věnují badatelské činnosti, měli možnost prezentovat výsledky své práce na 2. Vědecké konferenci, kterou pořádá Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 44 různých témat, 4 prezentační sály a spousta nadšených žáků základních škol s hrdým pedagogickým doprovodem. Témata byla opravdu různorodá, zájem byl hlavně o přírodní jevy, historii, digitální technologie a matematiku. Naši školu reprezentoval žák 5. ročníku, František Konečný, s příspěvkem na téma Binární soustava. František si pro své publikum připravil i pracovní listy, které sám opravil, odpověděl na dotazy z publika a doplnil odborným výkladem – jako správný profesor. A o to právě šlo – vyzkoušet si roli přednášejícího na půdě univerzity, vzájemně se obohatit, inspirovat, motivovat a zažít pochvalu a uznání vrstevníků i odborné poroty. Děkujeme tímto Františku Konečnému i Mgr. Soni Tomčíkové, vedoucí práce, za odborný dohled.

Mgr. Monika Ministrová

Srdce na dlani 2023

Představím Vám moje kolegy, pro které naši žáci hlasovali v anketě Srdce na dlani, jež pořádá každoročně Středisko volného času TYMY centrum Všetuly. Naši tři ocenění v pořadí dle počtu získaných hlasů:

Mgr. Bronislav Tobolič

Pan magistr pracuje na 2. Základní škole Holešov ve třetím školním roce jako učitel zeměpisu a tělesné výchovy, dále jako trenér dětí v župáncích, tedy jako trenér juda a florbalu. Organizuje účast žáků na soutěžích ve fotbale, atletice, šplhu a mnoha dalších. Podílí se na realizaci Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, jehož plnění koordinuje se všemi vyučujícími tělesné výchovy na naší škole. Pravidelně organizuje lyžařský výcvikový kurz v Čenkovicích pro žáky druhého stupně. Kurz se těší oblibě a někteří žáci se jej účastní opakovaně. V neposlední řadě je také vedoucím metodické sekce tělesné výchovy. Pan učitel se podílí na přípravě zeměpisných exkurzí a připravuje žáky na okresní kolo zeměpisné olympiády. Jeho práce si váží žáci i vedení, důkazem je výsledek této ankety.

Mgr. Vendula Frdlíková

Paní magistra pracuje na 2. Základní škole Holešov teprve prvním školním rokem. Je třídní učitelkou 1. B – třídy s rozšířenou výukou matematiky, logiky, anglického jazyka a osobnostního rozvoje. Neustále se věnuje dalšímu vzdělávání, zejména matematice Hejného, účastní se letní i zimní školy organizované Světem vzdělání pod vedením pana Ing. Blumensteina, člena neziskové a nezávislé organizace Mensy, jejímž cílem je práce s nadanými dětmi. Paní učitelka je milá a vstřícná, ale zároveň důsledná, ve třídě buduje pěkné klima. A pokud nás navštívíte a uvidíte, že děti na chodbách něco hledají, věřte, že si nehrají na „schovku“, ale luští různé úkoly v zákoutích naší budovy, které pro ně paní učitelka nachystala. Za celé vedení paní učitelce děkuji za příkladnou aktivní, kreativní a nikdy nekončící práci u našich prvňáčků. Přeji jí mnoho úspěchů v osobním i profesním životě. A na závěr jedna hláška – hádanka – pro paní učitelku z kultovního filmu o dětech a jejich rodičích: „No vidíš, že to dokážeme i bez maminky.“

Mgr. Zdeněk Ballnér

Pan magistr pracuje na 2. Základní škole druhým rokem jako učitel matematiky, fyziky a hudební výchovy, která je jeho velkou láskou. Bohužel se nemohl zúčastnit předání ocenění, neboť se v rámci svého divadelního kroužku účastnil divadelní přehlídky Pohádková Kroměříž. Pan učitel se stal výbornou posilou našeho týmu, zaštiťuje na škole enviromentální výchovu jako koordinátor a v jejím rámci realizuje projektové dny, např. Den zdraví.

Mgr. Hana Hlobilová

Oznámení o konání řádných voleb členů Školské rady při 2. Základní škole Holešov

Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Na základě §167 č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a zveřejněného volebního řádu vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít 9 členů.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Oznámení o konání řádných voleb členů Školské rady

Den bez batohu

Na středu 24. 5. 2023 se spousta žáků naší školy velmi těšila, a to hlavně proto, že byl vyhlášen DEN BEZ BATOHU. Žáci si tak své sešity, učebnice a další pomůcky mohli zkusit donést v čemkoliv, co je napadne.

Nápady byly opravdu originální a povedené.

Měli jsme možnost zhlédnout na chodbách naší školy krásný dětský červený kočárek, ve kterém neležela panenka, ale učebnice, dále sušák na prádlo plný sešitů, desku školní lavice, přepravky domácích mazlíčků, různé pytle, kabelky nebo dokonce učebnice v autíčku či v tašce na PC.

Děti si tímto dnem zpestřily výuku a rozvinuly v sobě i trochu kreativity. Tato akce měla mezi žáky velký úspěch a věříme, že se příští rok bude opět opakovat.

Děkujeme všem, co se zapojili a nebáli se trošku popustit uzdu své fantazii.

Marika Fuksová

Konverzační soutěž v AJ

V úterý 23. 5. 2023 se na Základní škole v Rymicích konala konverzační soutěž v anglickém jazyce pro děti 4. a 5. tříd. Konkurence byla veliká. Předvést vypracované projekty v angličtině a ukázat své znalosti přijelo 16 dětí z osmi základních škol. Za 5. třídu naši školu vzorně reprezentoval Patrik Bakalík, který dle poroty předvedl skvělý výkon. Za 4. třídu se zúčastnila Ema Bakalová, která vyhrála krásné 1. místo a odvezla si „zlatý pohár“.

Moc děkujeme dětem za skvělou reprezentaci naší školy a Emičce moc gratulujeme.

Marika Fuksová

Projektová výuka ve spolupráci s Gymnáziem L. Jaroše

V úterý 23. 5. 2023 si pro žáky 3. A připravili výuku formou projektového dne studenti kvarty z Gymnázia L. Jaroše v Holešově. Na pořadu dne bylo lidské tělo. Studenti měli vše pečlivě připraveno od úvodní hry a motivace v návaznosti na pohádku „V hlavě“, přes jednotlivé aktivity, pomůcky, fotodokumentaci, zhodnocení a sladkou odměnu. Zkoumaly se např. vlasy a vzorky lidských tkání pod mikroskopem, cestovalo se po těle pomocí robotů, které se děti naučily programovat, testoval se sluch, zrak, ale i paměť. Součástí bylo také měření EKG, krevního tlaku a síly v dlaních i prstech. Na vlastní kůži si pak děti vyzkoušely pohyb nevidomých v prostoru, rozluštily šifru v podobě Braillova písma a své znalosti obohatily také prostřednictvím únikových her a kvízu.

Využití atraktivních metod a aktivit bylo vskutku skvělým strategickým tahem, jak dětem v relativně krátkém čase zprostředkovat velké množství informací, a přitom je seznámit s další moderní technologií a softwarem, jejichž přítomnost ve výuce je v dnešní době velmi ceněna. Tímto mnohokrát děkujeme jak studentům kvarty za jejich aktivní přístup a angažovanost při přípravě i realizaci projektu, tak jejich sympatickému pedagogickému vedení, které umožnilo organizaci celé akce – Mgr. Marii Otépkové a Mgr. Otu Kuczmanovi. Těšíme se na další přínosnou spolupráci!

Mgr. Monika Ministrová

Okresní kolo Floristické soutěže

Jako každý rok se i v tomto jarním období konalo okresní kolo Floristické soutěže. Pro tento ročník byly vybrány 3 žákyně 6. A – Patricie Valentíková, Jasmína Kubíčková a Michaela Krištůfková, jejichž úkolem bylo uvázat kytici a vytvořit vypichovanou misku. Ty si nyní můžete prohlédnout v zasklených arkádách Holešovského zámku, a to do 24.5. Všem dívkám se velmi dařilo, díky čemuž jsme se umístili i na stupních vítězů. Patricie Valentíková obsadila nádherné 2. místo a Jasmína Kubíčková 4. místo. Chtěli bychom touto cestou ještě jednou všem dívkám pogratulovat a poděkovat jim za zdárnou reprezentaci naší školy.

MÁME RÁDI ČESKO

Máte rádi Česko? Žáci pátého ročníku zcela určitě. Proto se zúčastnili soutěže pořádané v TyMy Holešov a své znalosti a dovednosti předvedli před svými vrstevníky z 1. a 3. ZŠ Holešov.

Soutěž probíhala ve čtyřech kolech. Po druhé disciplíně byl bodový stav všech družstev velmi vyrovnaný. Bohužel manuální zručnost se ve třetím kole našemu týmu nevyvedla dle představ a ani záchrana v podobě čtvrté disciplíny nás nevynesla na vyšší příčku.

Závěrem lze říci, že žáci strávili zajímavé a poučné dopoledne mezi novými kamarády a jejich povědomí o rodné zemi se více prohloubilo.

Spelling Bee – regionální kolo

Dne 17. května 2023 se v naší škole uskutečnil čtvrtý ročník anglické soutěže „Spelling Bee“. Zúčastnilo se ho celkem 7 škol z okolí Holešova: ZŠ Martinice, ZŠ Hulín, ZŠ Ludslavice, ZŠ Rymice, 3. ZŠ Holešov, 2. ZŠ Holešov a 1. ZŠ Holešov.

Každá škola vyslala do soutěže trojici žáků z páté třídy.

Školní týmy se utkaly ve dvou kolech: v prvním kole jednotliví soutěžící hláskovali napsaná slova, která viděli na tabuli. Druhé kolo bylo náročnější, žáci museli hláskovat slova, která slyšeli. V obou kolech dostali účastníci vždy za správně vyhláskované slovo jeden bod pro svou školu.

Všichni se snažili podat co nejlepší výkon. Na třetím místě skončila ZŠ Hulín, na druhém 3. ZŠ Holešov a soutěž vyhráli žáci z 2. ZŠ Holešov.

Při této soutěži se děti soustředí na správné hláskování každého slova v angličtině. Je to tedy jiný způsob ověření znalostí žáků, než na jaký jsme u soutěží v angličtině zvyklí. Právě proto se mohou zapojit i ti žáci, kteří neumí – nebo se bojí – vést dialog v cizím jazyce, bojí se mluvit souvisle na dané téma, jako tomu bývá třeba v konverzačních soutěžích. Z těchto důvodů naše škola už v roce 2018 přišla s možností účasti i pro ty žáky, kteří, ač neradi debatují, se dokáží naučit hláskovat písmena v angličtině. Tento rok se konal už čtvrtý ročník (covidová pandemie způsobila nucenou přestávku).

Děkujeme všem přítomným školám za účast a těšíme se na další ročník.

Mgr. L. Janská