POMNĚNKOVÝ DEN

Dvacátý ročník soutěže Ministerstva vnitra „Svět očima dětí“ nám letos nabídl zajímavé téma v kategorii pro 1. stupeň základních škol: Pomněnkový den – Mezinárodní den pohřešovaných dětí, který se připomíná 25. května.

Pomocí třídního projektu se děti z 2. A dozvěděly, co je to Pomněnkový den, a kterou květinou si den připomínáme. Pohřešované děti pomněnkou vzkazují “nezapomeň na mě”.
Pomocí her, scének a videa si žáci ujasnili, jak se bezpečně chovat při kontaktu s cizí osobou, co dělat v případě, že se ztratí rodičům na veřejně přístupném místě a zopakovali si základní pravidla bezpečného chování.

Hlavním cílem tohoto třídního projektu bylo zvýšit obecné povědomí žáků v oblasti primární prevence rizikového chování prostřednictvím tvůrčí činnosti, a tou byla vytvořená koláž. Nejpodařenější výtvarná díla jsme poslali do Prahy a uvidíme, kteří autoři budou do soutěže zařazeni.

Mgr. Veronika Lejsková