Konzultace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

 v úterý, 14. 11. 2023, budou v kmenových třídách probíhat konzultace v čase od 14.30 – 17.30h. Zároveň zveme třídní důvěrníky do sborovny školy v 15.00h.

Konzultace pana učitele Mgr. Bronislava Toboliče budou probíhat od 15.30 h a konzultace paní učitelky Mgr. Zuzany Jarkovské budou probíhat od 15.00 h. Paní učitelka Mgr. Andrea Kubálková nebude během konzultací ve škole přítomna. Náhradní termín konzultací s Mgr. Andreou Kubálkovou si můžete domluvit individuálně jakýkoliv jiný den.

vedení 2. Základní školy Holešov