Pomněnkový den – 25. 5. – Den pohřešovaných dětí

Pomněnkový den se zrodil ve Spojených státech amerických jako den, který má připomínat osud pohřešovaných dětí. Poprvé označil 25. květen jako Den pohřešovaných dětí tehdejší americký prezident Ronald Reagan v roce 1983. Symbolem se stala pomněnka, anglicky forget-me-not (nezapomeň na mě). Česká republika si jej připomíná od roku 2004. 

V třídním projektu se děti z 1. A dozvěděly, co je to Pomněnkový den, a kterou květinou si den připomínáme. Pomocí her, scének a videa si osvěžily, jak se bezpečně chovat při kontaktu s cizí osobou, co dělat v případě, že se ztratí rodičům na veřejném místě, a zopakovaly si základní pravidla bezpečného chování.

Hlavním cílem tohoto třídního projektu bylo zvýšit obecné povědomí žáků v oblasti prevence rizikového chování. Dětem se podařil tento den výtvarně zpracovat pomocí koláže pomněnek a siluet ztracených dětí.

Je důležité si uvědomit, že ať už se jedná o kterýkoliv den v roce, měli bychom myslet nejen na své blízké, ale mít oči a srdce otevřené i pro ostatní.

Mgr. Veronika Lejsková

Vědecká konference ve Zlíně

V pátek 24. 5. 2024 se sedm statečných žáků vydalo na Vědeckou konferenci do Zlína, kterou již třetím rokem pořádá Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati. Žáci dostali možnost odprezentovat své zájmy a koníčky, které je naplňují a kterým se věnují mimo školu. A jaká témata vlastně naši žáci chtěli prozkoumávat? Některé z vás to jistě překvapí. Děti zajímá jaderná energie, včely – zejména jejich chov, různé pozoruhodnosti o zvířatech, nebo také stavba domu primitivními technologiemi. Všichni účastníci se tak vzájemně inspirovali a obohacovali své dosavadní znalosti. Musím přiznat, že i já si odtud odnáším spoustu nových informací.

Mgr. Lenka Souralová