Soutěž Floria

V pátek 26. 4. se naše dvě žákyně ze šesté třídy, Kristýna Chmelová a Eliška Bílková, zúčastnily floristické soutěže Staň se hvězdou floristiky na téma Motýlí láska.

Soutěž se konala v Kroměříži v prostorách výstaviště Floria a v kategorii 4. – 9. tříd ZŠ a gymnázií se proti sobě utkalo 15 dětí.

Všichni soutěžící měli stejné zadání – z předem připravených květin svázat kytici, která bude mít kulatý tvar, a ze zbytku odřezků udělat květinovou misku.

Místností se linula nádherná vůně květin a všechny děti byly při tvoření velmi pečlivé a kreativní. Porota měla opravdu těžký úkol vybrat ty nejhezčí výtvory.

Naše Kristýna Chmelová skončila na krásném 4. místě, což byl určitě velký úspěch.

Obě děvčata si kromě diplomů odvezla domů ještě malé dárečky, spoustu zážitků a zkušeností.

Marika Fuksová

 

Projektový den k výročí narození Bedřicha Smetany

25. 4. 2024 se na naší škole uskutečnil Projektový den k výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů Bedřicha Smetany.

Děti prvních až čtvrtých tříd pracovaly se svými třídními učiteli, a ač bylo téma společné, o zajímavé nápady nebyla nouze – například žáci z 1. A si vyzkoušeli, jak těžké je být hluchý, 1. B zpracovávala symbol vody pomocí barev a dramatizace, 2. A vytvořila pojmovou mapu, lapbook a nacvičila si Pochod komediantů, 2. B zjišťovala informace ze skladatelova života a doplňovala je do textu, 3. A výtvarně ztvárnila meandry řeky Vltavy, 3. B vyrobila obrázek podle poslechu hudby a do něj doplnila údaje o autorovi, 4. A pomocí práce ve skupinkách získala informace nejen o Mistrovi samotném, ale i o jeho díle. Své práce a nápady si žáci odprezentovali na schodech školy a výtvarná díla zdobí učebny.

Žáci druhého stupně byli rozděleni do devíti skupin. Hudební skupina zahrála a zazpívala píseň Proč bychom se netěšili. Taneční skupina nacvičila polku a zatancovala krátký tanec. Výtvarná skupina vytvořila velkoformátový obraz „Vltava“ a doplnila jej komentáři. Pracovní skupina namalovala portrét Bedřicha Smetany. Stopařská skupina vyrobila mapu ČR a zaznačila do ní místa, která jsou spjata s životem skladatele. Informační skupina zpracovala prezentaci v PowerPointu na téma Život a dílo Bedřicha Smetany. Operní skupina poslouchala ukázky z oper a pomocí prezentace přiblížila ostatním žákům příběhy, které se v dílech odehrávají. Poslední, reportérská, skupina vše fotografovala, zapisovala, uváděla a komentovala závěrečnou prezentaci všech zúčastněných v tělocvičně.

Projektový den jsme si všichni užili a osobnost Bedřicha Smetany je nám teď ještě bližší. Už teď se těšíme na další projektové dny.

Mgr. Eliška Hubáčková

 

 

Ohlédnutí za děním ve 2. B

Sovičky z 2. B třídy Světa vzdělání jsou velmi aktivní a učenlivé. Během výuky pracují s velkým nasazením, nebojí se žádných výzev a do všeho jdou s radostí a odhodláním. Díky osobnostnímu rozvoji a velké podpoře rodičů se daří působit také na jejich charakterové vlastnosti, rozvíjet empatii, vzájemný respekt a umění komunikace, což je pro práci ve skupině klíčové.

Jsou to sice ještě děti, ale už teď dobře ví, jak se chovat, aby ve třídě bylo všem dobře a aby se do školy mohly každý den těšit na nové zážitky. Učení není jen o pouhém předávání vědomostí, je to mnohem víc, a i když je v hlavní roli učitel s dětmi, rodiče, kteří spolupracují a podporují své ratolesti, a i vedení školy, jež umožňuje pedagogům realizovat různé projekty a aktivity, jsou v celém procesu nepostradatelnými účastníky vzdělávání a za to jim patří velký dík.

Všem sovičkám přeji, aby byly stále zvídavé, aktivní, respektující a odhodlané zdolávat všechny úkoly, které si pro ně připravíme 😊

Omezení vjezdu do Smetanových sadů

Vážení rodiče,

ve dnech 2. (čtvrtek) a 3. (pátek) května proběhne rekonstrukce komunikace ve Smetanových sadech (vyfrézování a nový asfaltový koberec).

V uvedených dnech nebude možný vjezd do Smetanových sadů; vchod od ÚŠJ bude z bezpečnostních důvodů z Palackého ulice – i pro děti na stravu a školní družinu.

V uvedených dnech budou posíleny hlídky městské policie u vjezdu do Smetanových sadů z ulice Masarykova a na ulici Plačkov; děti budou moci vystoupit u Městského úřadu či na Plačkově.

 

Pohádková škola

V pátek, 5. 4. 2024, se naše škola proměnila v jednu velkou pohádku. Na chodbách, v lavicích, ve
třídách, prostě v celé škole jsme mohli vidět Bílou paní, Červenou karkulku, vlka, princezny, krále,
rytíře, čarodějnice, černokněžníky, víly, Večerníčka, vodníky, Makovou panenku, Myšpulína,
legendární dvojici Pat a Mat, dokonce k nám zavítal i Terminátor se Spidermanem. Kolem nás se celý
den pohybovaly samé krásné pohádkové bytosti. Všichni žáci, a troufnu si říct, že i učitelé, si akci
velmi užili. O velké přestávce se všechny pohádkové postavy sešly ke společnému focení.
Akce školního parlamentu sklidila velký úspěch, a proto se v pátek 19. 4. otevře další pohádkový svět.
Budeme se těšit na další známé bytosti z pohádek. A doufám, že si další pohádkový den v naší škole
opět moc užijeme!
Děkuji Školnímu parlamentu za pěkně zorganizovanou akci.
Mgr. Andrea Kubálková