Adaptační pobyt šesťáků 2. ZŠ Holešov

2. Základní škola Holešov tradičně pořádá v šestém ročníku adaptační kurzy, jejichž úkolem je stmelit kolektiv, seznámit žáky s novým třídním učitelem a upevnit kamarádské vztahy. I naše třída tak vyrazila 15. 9. na třídenní adaptační pobyt do Rekreačního střediska Jestřabí na Rusavě. Už cesta tam byla dobrodružná, protože jsme plnili různé úkoly, které nám zadával lektor Iky. V týmových aktivitách se zapojil každý. V duchu her a zábavy pak proběhl celý pobyt. Nejvíc se nám líbila hra na sochy, nepálské vrcholy a večerní výšlap na Pardus, kde jsme si při svíčkách přáli hezké věci pro naši třídu, například abychom byli dobrý kolektiv a kamarádství z adaptačního kurzu nám vydrželo.

I samotný pobyt v Jestřabí byl plný legrace a zážitků. Bydleli jsme uprostřed lesa s nádherným výhledem a o přestávkách mezi aktivitami jsme mohli využít kolotoč a houpačky. Usměvavá paní kuchařka nám vařila výborné jídlo, a když nás ráno překvapila švédskými stoly, všem se rozzářily oči.

V krásném prostředí Hostýnských vrchů jsme prožili nezapomenutelné tři dny zábavy. Děkujeme paním učitelkám, lektorům a paní kuchařce za bezproblémový pobyt. Všichni doufáme, že přání vyslovená na Pardusu se nám vyplní.

Žáci 6. A