PROJEKTOVÝ DEN

Ve středu 22. září se uskutečnil projektový den, který byl zaměřený na přípravu oslav 110. výročí založení naší školy. V každé třídě to pojali žáci a také učitelé jinak.

V 1. A děti společně s paní učitelkou a paní asistentkou vytvořily školu snů. Děti samy si vymýšlely, jaké místnosti by v jejich vysněné škole měly být například třída z lega, nebo třída plná zvířat. V dalších hodinách pak vyráběly a zdobily své postavičky, které potom přilepily do „školy snů“. Na výsledek se můžete podívat na nástěnce v přízemí.

V 1. B děti vytvořily veliké přání pro svou školu. Společně s paní učitelkou vymýšlely, jaká by škola měla být, aby se tam všem líbilo a chodili tam (žáci a učitelé) rádi. Poté si děti nakreslily svou vlastní karikaturu, kterou rovněž nalezte na nástěnce u jejich třídy v prvním patře.

Druháci byli spojeni a měli velice pestrý program. Nejprve si v kroužku na koberci povídali tom, co je napadne, když se řekne škola, poté malovali obrázky s tématem historie školy a v neposlední řadě se v matematickém kvízu dozvěděli spoustu zajímavých věcí … třeba co je to katedra nebo kalamář.

Ve třetí třídě žáci vyráběli listy se zajímavostmi o naší škole, například jak se dříve jmenovala, jací ředitelé nebo učitelé zde působili. Největší ohlas ovšem měla svačinka, kterou jim připravila paní učitelka. Chtěla jim ukázat, co jedli žáci dříve. Doma vyškvařila sádlo a škvarky a namazala to na chleba.  Přišli ochutnat nejen třeťáci.

Také čtvrťáci se pilně činili … malovali, stříhali, lepili, zkrátka vyráběli modely naší školy z nejrůznějších materiálů, například ze špejlí, papírových ruliček, tvrdých barevných papírů apod. Paní učitelky jim také připravily vědomostní kvíz o historii naší školy.

Páťáci pak byli ve skupinách s ostatními žáky z druhého stupně. Vytvořilo se několik skupin a každá se usadila ve třídě a připravovala ukázky pro Den otevřených dveří. Ve třídě šesťáků, tedy v přírodopise, bylo nachystáno několik mikroskopů, kde žáci pozorovali několik preparátů. Také zde byly umístěny figuríny pro nácvik první pomoci. Ve vedlejší třídě sedmáků se usadila skupinka žáků, která se zabývala robotikou – žáci nacvičovali, jak naučit roboty jezdit po předem dané cestě a další zajímavosti z robotiky.

Ani druhé patro naší školy nezůstalo prázdné… Ve třídě osmáků se pilně připravovali budoucí průvodci, kteří budou provázet veřejnost při Dni otevřených dveří. V učebně chemie skupina pod vedením paní učitelky připravovala pokusy, které budou předvádět 15. a 16.  října. Zabývali se filtrací vody a optikou.  V počítačové učebně se usadila redakce, která připravovala vydání novin věnovaných 110. výročí naší školy. V jazykové učebně se sešla skupinka žáků, aby vytvořila prezentaci o naší škole v angličtině. V kuchyňce pak zavoněl čerstvě upečený chléb a také jednohubky, které si žáci zkoušeli připravit na Den otevřených dveří.

V neposlední řadě také v přízemí naší budovy byl čilý ruch, protože v tělocvičně další skupina žáků pod vedením pana učitele připravila stanoviště pro překážkovou dráhu a prezentaci různých sportů. Vedle v dílnách se zase pilně činili žáci, za dopomoci paní zástupkyně vyráběli dřevěné zásobníky pro kapesníčky nebo sadili podzimní výsadbu do truhlíků.

Byl to den nabitý aktivitou a činnostmi. Všechny jsme ani nestihli popsat. Těšíme na Den otevřených dveří, kdy všechno ukážeme našich rodičům, prarodičům – zkrátka široké veřejnosti, která se jistě ve velkém počtu přijde na naši školu podívat.