Informace k účasti na předání vysvědčení, fotografování

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

MŠMT vydalo nové doporučení ohledně účasti žáků ve škole: „Mezi 22. červnem a 30. červnem 2020 je možné, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním, jako například předání vysvědčení, závěrečné focení třídy, slavnostní rozloučení se závěrečným ročníkem apod. Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.

Vzhledem k těmto informacím proběhne fotografování tříd dne 22. 6. 2020 v 9, 00 hod. Pokud pošlete své dítě do školy na tuto akci, přinese s sebou 30,- Kč na fotografii. 

Odevzdávání učebnic proběhne v novém termínu, a to 22. 6. 2020 od 8, 00 – 11, 35. Učebnice žáci donesou vybalené, vymazané, slepené. Pokud nebudou v pořádku, budou vráceny domů k nápravě.

Vydání vysvědčení proběhne dne 26. 6. 2020 v 8, 00 – 9, 00 hod. společně pro všechny žáky v jednotlivých třídách.

Školní družina bude mít 26. 6. 2020 provoz od 9, 00 –  12, 00. 

Žáci do školy přijdou s vyplněným a podepsaným čestným prohlášením!!!

Formulář zde

vedení školy

Moderní dílna

Moderní dílna v 2. Základní škole

Letošní červen byl v naší škole spojen nejen se slavnostním předáním vysvědčení a ukončením školního roku, ale i završením projektu Moderní dílna. Co tento projekt obnášel?  Vedení školy s podporou kolegů zpracovalo a uspělo v žádosti na Zlínský kraj, který v roce 2019 podpořil vybavení dílen v základních školách.

A tak jsme  období „koronaviru“  využili k realizaci celého projetu. Poštovní a zásilkové služby se k nám najezdili…vybrali jsme vhodné a zároveň kvalitní nářadí a vybavení školní dílny, vše nainstalovali do stávající dílny. A že toho bylo! Nové otočné svěráky, aku-vrtačky, pájecí pistole, žákovské soustruhy, sady dlát, kleští, digitálních měřidel a mnoho dalšího.  Samozřejmě vše přehledně uloženo tak,  jak to ve správně uklizené dílně má být.

Naším cílem je podpořit polytechnické vzdělání žáků, namotivovat  je ke studiu technických a řemeslným oborům. My-vedení i kolegové se již těšíme na září příštího školního roku, kdy opět začneme vyrábět a tvořit v naší dovybavené a moderní dílně.

Mgr. Hana Hlobilová

 

Informace k zahájení výuky pro II. stupeň

od 8. 6. 2020 do 26. 6. 2020 (žáci II. stupně)

 • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy
  nejpozději do 1. 6. 2020 do 10, 00
 • forma účasti ve škole: skupinové konzultace z předmětů M, Čj, Aj, Nj,
  Ch, F
 • každé pondělí a středa 7, 55 – 11, 35 (6., 7. ročník)
 • každé úterý a čtvrtek 7, 55 – 11, 35 (8., 9. ročník)
 • skupiny žáků budou 15 členné, o zařazení do skupiny rozhoduje
  ředitelka školy
 • se skupinou žáků budou pracovat různí pedagogičtí pracovníci dle
  předmětů a konkrétních potřeb žáků
 • pokud žák do školy nenastoupí, bude mu nadále zasílána domácí
  práce, kterou žák bude nadále vypracovávat a odevzdávat
 • online výuka nebude probíhat
 • možnost účasti na konzultacích je podmíněna povinností zákonného
  zástupce vyplnit a odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků
  virového infekčního onemocnění odkaz na formulář
 • při příchodu do školy žáci dodrží 2 m odstupu, umyjí si a vydezinfikují
  ruce, ve třídě budou rozesazeni ve vhodném dvoumetrovém rozestupu,
  každý žák bude mít dvě roušky, které odkládá do sáčku k tomuto účelu
  určenému
 • přihlášení ke stravování v Ústřední školní jídelně si zákonný zástupce
  zajistí sám

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat
známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta
chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy
vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné
umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s
ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je
pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s
povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav
indisponovaného žáka.

Informace k zahájení výuky v 2. Základní škole Holešov – I. stupeň

Informace k zahájení výuky v 2. Základní škole Holešov od 25. 5. 2020 (žáci I. stupně)

 • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 do 12:00
 • možnost účasti na výuce je podmíněna povinností zákonného zástupce vyplnění a odevzdání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění odkaz pro tisk formuláře
 • výuka (mimo Tv) po – pá 7, 55 – 11, 35; výuku povedou třídní učitelé v neměnné skupině 15 žáků
 • při příchodu do školy žáci dodrží 2 m odstupy, umyjí si a vydezinfikují ruce, ve třídě budou rozesazeni ve vhodném dvoumetrovém rozestupu, každý žák bude mít svoje dvě roušky, které odkládá do sáčku k tomuto účelu určenému
 • o zařazení žáka do této skupiny rozhoduje ředitel školy, žáka nelze zařadit do této skupiny později, než k 25. 5. 2020
 • o vzdělávacích aktivitách rozhoduje ředitel školy
 • ranní družina není poskytována, odpolední družina v časech 11, 35 – 16, 00 pouze pro přihlášené žáky 1. A, 2. A, 3. A ve třech samostatných skupinách s max. počtem 15 žáků
 • dítě bude mít 2 další čisté roušky do ŠD, zákonný zástupce sdělí vedoucí vychovatelce na pracovní mail (eva.manova@zshol.cz), zda žák bude navštěvovat školní družinu v období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020
 • školní stravování bude umožněno v Ústřední školní jídelně Holešov pro žáky školní družiny
 • zákonní zástupci přihlásí své dítě ke stravování ve školní jídelně sami v dostatečném předstihu pokud o stravování mají zájem
 • za hygienické podmínky a organizaci stravování ve školní jídelně zodpovídá ředitel školní jídelny

vedení školy

Informace k zahájení výuky v 2. Základní škole Holešov

Informace k zahájení výuky v 2. Základní škole Holešov od 11. 5. 2020 (žáci 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky)

 • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 do 12.00 h
 • možnost účasti na výuce je podmíněna povinností zákonného zástupce vyplnění a odevzdání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění odkaz pro tisk formuláře
 • Čjkaždé pondělí do přijímacích zkoušek 9.00 – 11.00
 • M – každou středu do přijímacích zkoušek 9.00 – 11.00
 • při příchodu do školy žáci dodrží 2 m odstupu, umyjí si a vydezinfikují ruce, ve třídě budou rozesazeni ve vhodném dvoumetrovém rozestupu, každý žák bude mít dvě roušky, které odkládá do sáčku k tomuto účelu určenému
 • o zařazení žáka do této skupiny rozhoduje ředitel školy, žáka nelze zařadit do této skupiny později, než k 11. 5. 2020

vedení školy

 

Žáci naší školy pilně pracují i doma.

Nápaditost a kreativita nechybí ani při psaní úkolů do českého jazyka:

1. května
Těším se vždy na jaro, kdy společně s kamarády můžeme po dlouhé zimní pauze běhat po venku a vymýšlet různé hry. Do jarních měsíců patří i květen, kdy všechno venku začíná kvést. Chystáme s rodiči zahrádku, sadíme různé druhy zeleniny a letos na státní svátek budeme sadit i dvě jabloně. Den před prvním květnem je spojený s pálením čarodějnic a pranostikou: “Kolik Filipa Jakuba kapek, tolik sena kopek.” Mám rád tento den, protože jsme s rodiči společně doma a máme příležitost vyrazit na kole do přírody nebo autem na výlet.
Jakub Divílek, 5.A