Výchovně-vzdělávací program Krakov – Vělička

Krakov a Vělička

Dne 17. 6.  2019 jela celá naše třída 8. A na poznávací exkurzi do Polska – Krakova a solného dolu Věličky. Autobusem jsme vyjeli v brzkých ranních hodinách. Jako první jsme se vydali do solného dolu, kde jsme byli až 135 metrů pod zemí. V dole jsme strávili asi dvě a půl hodiny s polskou průvodkyní. Měli jsme i tu možnost ochutnat pravou sůl v dole. Až jsme Věličku opustili, jeli jsme asi půl hodiny do Krakova. Tam jsme viděli hrad Vavel, řeku Vislu a Jagelonskou univerzitu.

Bylo krásné počasí, takže se výlet skvěle vydařil. Domů jsme se vrátili kolem dvacaté druhé hodiny. Všichni si výlet velmi užili.

Výlet na hrad Buchlov

V pátek 14.6. se děti 1., 2. a 3. třídy společně vydaly na výlet. Cílem byl hrad Buchlov, kde na ně čekala zajímavá prohlídka s poutavým výkladem s průvodkyněmi v dobových kostýmech. Po krátkém odpočinku u svačiny na historickém nádvoří hradu se děti přesunuly do hradních prostor. Tam na ně čekalo milé překvapení v podobě popletených pohádek O Sněhurce a nenasytném Otesánkovi. Loutkové představení děti zaujalo natolik, až se jim tajil dech. A nejen dětem… Závěrem dětem vykouzlil úsměv na tváři nákup suvenýrů a dobrůtek. Všichni jsme se domů vrátili v pořádku, plní dojmů a s dobrou náladou.

Konverzační soutěž v německém jazyce

Dne 7. 6. 2019 proběhla na 3. Základní škole v Holešově Konverzační soutěž v německém jazyce. Z naší školy se soutěže zúčastnily dvě žákyně třídy 9.A – Marie Dědičíková a Hana Vaňharová. Soutěž se skládala ze tří kol. Soutěžící měli za úkol se představit, konverzovat na zadané téma (moje rodina, přátelé, volný čas, školní den, moje škola) a v poslední části popsat obrázek. Děvčata sice neobsadila přední místa, přesto byla oceněna pochvalným listem. Děkujeme za reprezentaci školy!

Sportovní den škol v pátek 15. 6. 2019

Střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, házení šipkami do terče a znalosti poskytnutí první pomoci to byly disciplíny dnešního sportovního dne tříčlenných družstev, který pořádal pro žáky základních škol Klub výsadkových veteránů Holešov.
 
Protože naši žáci nepodcenili přípravu na toto sportovní klání, se za podpory pana učitele Fuksy umístili na 1. a 2. místě a vybojovali pro naši školu PUTOVNÍ POHÁR 🏆
 
1. místo 🥇🥇🥇
družstvo ve složení:
Dominik Vítek
Richard Dvorník
Lukáš Hudeček
 
2. místo 🥈🥈🥈
družstvo ve složení:
David Juráň
Petr Chvátal
Roman Hudeček
 
Všem žákům moc děkujeme za vzornou reprezentaci 2. Základní školy, blahopřejeme k vítězným umístěním a přejeme jim mnoho úspěchů v dalších sportovních počinech!!!!!
 
dav

Projektový den v 9. A: „Zahrada – cesta k poznání“

V naší škole bývá dobrou tradicí, že žáci vycházející z devátého ročníku vyrobí „něco“ – předmět, který zůstane stopou za jejich devítiletým působením. Zpravidla se jedná o nějaký výrobek určený na výzdobu školy.

Letos jsme pojali projektový den jinak. Jsme zapojeni do velkého projektu revitalizace školní zahrady a v rámci tohoto projektu jsme se rozhodli, že vyrobíme z dřevěných palet určených pro recyklaci celou škálu výrobků. Začali jsme lavičkami, budeme pokračovat truhlíkovými stěnami pro výsadbu všech rostlin, které se dají pěstovat v truhlících, sázecími pulty.

Žáci pracovali se zájmem, poděkování patří rodičům a firmám, kteří poskytli i dovezli palety určené na výrobu.

Mgr. Hana Hlobilová

Meziškolní kolo soutěže Spelling Bee

I tento rok probíhala na naší škole soutěž v anglickém hláskování – Spelling Bee.

Všichni žáci od páté do deváté třídy prošli třídním kolem, ti nejlepší pak postoupili do kola školního. Tentokrát jsme chtěli v této soutěži navázat spolupráci i s dalšími školami z našeho okolí, a proto jsme se rozhodli, že uspořádáme také meziměstské kolo této soutěže.

To se uskutečnilo 5. června. Soutěžila tříčlenná družstva žáků pátých tříd. V první části děti hláskovaly slova, která viděly napsaná na tabuli, kdežto ve druhé části bylo jejich úkolem hláskovat slova, která slyšely v angličtině. 

Ačkoliv hláskování (tedy „spelling“) je v angličtině dost obtížné (výslovnost jednotlivých písmen je jiná než psaná forma písmen), všichni páťáci byli bezvadně připraveni.

Na prvním místě skončilo družstvo 1. základní školy, na 2. místě se umístila základní škola Žeranovice a na třetím místě bylo družstvo dětí ze 2. základní školy.

Ocenili jsme také nejlepšího hláskovače v prvním kole, kterým se stala Nikol Gregorová ze 2. základní školy.

Den dětí

Také tento školní rok si nejstarší žáci naší školy připravili pro své nejmenší spolužáky zábavné odpoledne.

Dvoučlenné skupinky deváťáků nachystaly pro děti z prvního stupně sportovní zábavné hry. Nejmladší žáci  si vyzkoušeli trefování míčku do terčíku, přetahovanou, zápolení s míčkem na tenisové pálce, běh na rychlost, skákání na značkách, kuželky,…

I přes nepříznivé počasí, které 30. května panovalo, si dopoledne všichni užili.

Doplňkové volby do Školské rady při 2. ZŠ Holešov

Dne 4. 6. 2019 proběhly doplňkové volby do Školské rady při 2. ZŠ Holešov z důvodu ukončení funkce předsedy pana Pavla Vybírala. Volba proběhla na období jednoho roku, řádné volby se budou konat v červnu 2020 na funkční období  3 let.

Byli navrženi kandidáti: paní Blanka Červeňáková, pan Erik Fišer a byla možnost navrhnout vlastního kandidáta.

Ve volbách hlasovalo 113 zákonných zástupců:

Výsledky:

Erik Fišer: 88 hlasů

Blanka Červeňáková: 23 hlasů

vlastní kandidát:  0 hlasů

neplatné hlasy: 2