Čajový dýchánek ve školní družině

Přivítali jsme jaro tím nejzábavnějším způsobem – ruční výrobou čínských kloboučků s motivem sakury! Naše děti se ponořily do tradiční čínské kultury, když si užívaly výtvarného tvoření a objevily symboliku sakury. Navíc se nechaly unést klidem a harmonií při čajovém dýchánku, který nás provází k hlubšímu porozumění tradičním čínským tradicím.

Spolupráce s policejní školou pokračuje

V měsíci březnu proběhl nejen pravidelný peer program pro žáky, ale ve spolupráci se zřizovatelem a policejní školou program Ochrana měkkých cílů pro všechny zaměstnance školy.

Program zaštiťovala paní lektorka PhDr. Soňa Svobodová, MBA. Přednášce předcházela prohlídka školy jako objektu s mnoha vstupy, které musí být zajištěny, dále prohlídka uspořádání tříd a kabinetů, kde se paní doktorka zaměřila na technické řešení vstupů včetně uzamykatelnosti.

Na prohlídku navázala přednáška s tematikou bezpečnosti, ochrany vlastního zdraví a životů zaměstnanců i dětí ve škole v krizových situacích vyvolaných živelními pohromami nebo agresivním chováním jedinců, doplněná spoustou zajímavých videí, třeba z poplachů na policejní škole nebo videem Policie ČR s názvem „Utíkej, schovej se a bojuj.“ Z přednášky si odnášíme spoustu zajímavých poznatků nejen pro profesní život, ale i ten soukromý.

Co říci závěrem? Buďme všímaví ke svému okolí, snažme si zafixovat i zdánlivě nepatrné drobnosti, svým nezájmem o dění nenahrávejme agresorům, v případě ohrožení přemýšlejme jako pachatel a zachovejme klidnou mysl. Ve škole na přednášku navážeme tradičním cvičným poplachem se zapojením složek IZS.

CANISTERAPIE SE VRACÍ…

Po roce se k nám vrátila paní Nikol Kočtářová se svými dvěma fenkami pyrenejského horského psa. Všichni víme, že pes je neuvěřitelně pozitivní zvíře. Umí rozdávat radost, potěšit oko a pohladit duši. Pes má o 1 °C vyšší teplotu těla než člověk. Proto, když si k sobě přiložíte psa, prohřeje vás. Děti byly nadšené, že dostaly příležitost si to vyzkoušet. A nejen to, pejsky krmily, česaly, vodily na vodítku a prolézaly obruče. Terapeutická hodina bohužel rychle utekla a nastal čas loučení. Dokonce padly věty, že by si pejsky nejraději někteří vzali domů. Kdo ví, možná se z toho stane psí tradice a příští rok se uvidíme zas.

Mgr. Veronika Lejsková

Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
 
školní rok pro prvňáčky je ještě v nedohlednu a malí předškoláci si zatím o škole jen povídají.
Přesto je toto téma už teď aktuální.
 
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním životním mezníkem a vy máte možnost svému dítěti tento krok usnadnit a spolu s ním se připravit na to, co vás od září čeká.
 
Program určený předškolákům a jejich rodičům „Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu“ pořádáme pravidelně každý rok. Hodinová setkání s ostatními dětmi a budoucí paní učitelkou jsou důležitou adaptací na školní prostředí.

Rádi Vás s Vašimi dětmi přivítáme!

Setkání jsou určena pro děti, které se chystají od 1. září 2024 do školy. 

sejdeme se ve 2. ZŠ Holešov vždy od 15:30.
13. 12. 2023
10. 1. 2024
14. 2. 2024
20. 3. 2024

Těšíme se na Vás!

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

2_ZS_Holesov_foto_1 2_ZS_Holesov_foto_4
2_ZS_Holesov_foto_6 2_ZS_Holesov_foto_3

Vyrábíme pro maminky a babičky v rámci projektového dne

Sdílení dílen s osmáky v SŠNO v Bystřici pod Hostýnem připadlo letos na 8. března. Zaměřili jsme se opět na výrobu pěkného dřevěného výrobku, tentokrát s přidanou hodnotou jako poděkování pro naše maminky a babičky k MDŽ.

Mistři odborného výcviku jako vždy kladli důraz na přesnost, pečlivost, kvalitu ručního zhotovení výrobků, čemuž naše uspěchaná doba mnohdy nenahrává a nefandí. Za mne: ručně zhotovený bukový výrobek nás může provázet klidně celým životem.

A co jsme se dozvěděli o Mezinárodním dni žen? Žáci zalovili v mobilech a zjistili, že je to mezinárodní svátek, který vyhlásila Organizace spojených národů, a u nás v České republice je významným dnem. Proč ho slavíme? Máme rádi ženy, a ty neměly vždy stejná práva. Chlapi na tom byli líp. Podařilo se nám tak netradičně propojit občanskou výchovu s pracovními činnostmi.

Poděkování věnujeme vedení školy a mistrům SŠNO v Bystřici pod Hostýnem, kteří každoročně umožňují osmákům a deváťákům návštěvu svého pracoviště pro odborný výcvik studentů.

Mgr. Hana Hlobilová

Téma návykových látek v 8. A

Dne 5. 3. 2024 se v naší škole uskutečnil čtyřhodinový program s tématem Návykové látky. Tento program, který pro nás připravila Střední policejní škola Holešov, se týkal drog a návykových látek všeobecně. Dozvěděli jsme se spoustu informací, například na co se drogy dělí, z čeho se určitá droga vyrábí a jaké má účinky. A aby to nebyla jen přednáška, do programu byly zapojeny také pohybové hry, povídání a další aktivity. A to vše proběhlo anonymně, tedy bez přítomnosti jakéhokoli pedagoga z naší školy. Díky tomu jsme se mohli přednášejícím svěřit s jakýmikoli zkušenostmi bez obavy, že se dostanou k nepovolaným lidem. Velké poděkování za celou naši třídu patří Vojtovi a Matymu – studentům Střední policejní školy Holešov, za předání spousty nových informací a příjemně strávené dopoledne.

Za 8. A Jolana Krmencová

 

Koncert ve 3. B

Ve středu 6. 3. 2024 si žáci ze 3. B uspořádali vlastní koncert. Malí hudebníci si donesli své nástroje a předvedli nám svůj talent. Do uší se nám linuly líbezné zvuky kytar, kláves, klarinetu i houslí. Nově jsme se seznámili s hudebním nástrojem Kazoo a poslechli si jej a dále také s jazýčkovým bubnem, jehož zvuk nás všechny velmi mile překvapil. Na oba tyto hudební nástroje zvládnou zahrát i úplní začátečníci. Z pohledu diváka hodnotím tento koncert za velmi vydařený a těším se na další vystoupení.

Mgr. Lenka Souralová

 

Zeměpisná olympiáda

I v letošním školním roce se tři žáci naší školy (Čechák Matouš 9. A, Hlaváč Daniel 8. A, Brázdilová Kristýna 7. A) zúčastnili okresního kola Zeměpisné olympiády. Vybaveni školními atlasy, úhloměry a psacími potřebami navštívili 26. ročník, který se konal 27. 2. 2024 na ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem.

Zastoupení jsme měli ve dvou kategoriích:

B (Kartografie, Obecná fyzická geografie, Obecná sociální geografie, Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika)
C (Kartografie a geoinformatika, Obecná fyzická geografie, Evropa)

Přesto, že se naši žáci neumístili na postupujících pozicích do krajského kola, odvedli dobrou práci, za kterou jim děkujeme.

Ivana Pešáková

Recitační soutěž – městské kolo

Dne 5. 3. 2024 proběhlo městské kolo recitační soutěže v TYMY centru. Z naší školy se zúčastnilo 11 dětí. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle věku. Naši žáci obsadili dvě 1. místa, tři 2. místa a dvě 3. místa. Nádherná 1. místa získala děvčata Catherine Mia Kostovčíková z 2. B a Emily Mikulíková ze 6. A. Na krásném 2. místě byly žákyně Bára Matoušková z 1. B, Valerie Zicháčková ze 3. A a Amálie Jurášková z 5. A. Třetí místo obsadily Debora Janíková z 1. A a Anna Dobešová z 8. A. Všem zúčastněným srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů, třeba i v okresním kole. Ať je recitování nadále baví a dělá jim radost.

Veronika Mikulíková