Projekt Záložka do knihy spojuje školy

Na 2. Základní škole jsme se v září zapojili do 13. ročníku mezinárodního česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy, který spolupořádaly Národný institut vzdelávania a mládeže a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím záložek do knih. Tématem letošního ročníku bylo Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení. Dle typu školy a počtu žáků nám byla přidělena Spojená škola ZŠ a MŠ z Turčianských Teplic. Všichni žáci naší školy v rámci hodin výtvarné výchovy vyráběli záložky na motivy svého oblíbeného příběhu, a to libovolnými technikami. Děti se moc snažily, neboť věděly, že jejich výtvory obdrží jejich slovenské protějšky. Na konci října jsme na Slovensko odeslali zásilku s hotovými výrobky a drobnými dárky pro naši spřátelenou školu. Vzápětí i nám dorazil balíček ze Slovenska. Kromě krásných záložek jsme obdrželi i knihu o kraji kolem Turčianských Teplic. Jsme rádi, že jsme se do projektu zapojili, výměnou záložek totiž naše spolupráce se slovenskou školou nekončí. Dohodli jsme se na další, tentokrát vánoční výměně.

Návštěva Městské knihovny Holešov

Návštěva Městské knihovny Holešov je pro žáky 2. ročníků velmi oblíbenou aktivitou. Tentokrát paní knihovnice Zaoralová představila dětem knihy, které jsou vhodné pro čtenáře jejich věku.

A jak vhodnou knihu vybrat? Je dobré vybírat tak, aby literární dílo vyhovovalo zájmu dítěte. Někdo sáhne po knize dobrodružné, jiný po humorné, oblíbené jsou příběhy s dětským nebo zvířecím hrdinou. V encyklopediích si může dítě vybrat informace, které ho právě zajímají. Kniha musí mít správnou velikost písmenek a mít tolik stránek, aby malého čtenáře neodradila.

Paní knihovnice přečetla žákům ukázku z knihy spisovatelky Martiny Drijverové Holky a kluci pořád zlobí, děti se mohly porozhlédnout po knihovně a prohlédnout si jednotlivé tituly. Většina žáků knihovnu pravidelně s rodiči navštěvuje.

Někteří žáci si odnesli přihlášku a jiní zapůjčené knihy. Děkujeme paní Haně Zaoralové
za uskutečnění besedy a dětem přejeme mnoho zážitků s krásnou knihou!


Konzultace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

 v úterý 8. 11. 2022 budou probíhat konzultace s vyučujícími v čase od 14.30 -17.30h.

V čase od 16.30 – 17.30h, bude k dispozici paní PhDr. Jaroslava Pavlíčková ze Sociálně pedagogické poradny Zlín. Individuálně s ní můžete řešit: výchovné problémy, vztahy v rodině, vztahy s vrstevníky, motivaci žáků k učení a jiné. Pokud máte zájem o setkání v konkrétním čase, volejte přímo paní Pavlíčkové na tel: 731 428 594. Její konzultace budou probíhat ve třídě 3. A, č. 8 vedle sborovny školy.

vedení 2. Základní školy Holešov

Exkurze do Osvětimi

Dne 24. října se žáci 9. A zúčastnili exkurze do bývalého polského koncentračního tábora v Osvětimi a Březince.  Absolvovali zde program, který nesl název Osvětim – svědomí lidstva. Odjezd byl brzy ráno a po několikahodinové cestě autobus dorazil do Osvětimi. Po krátké pauze byli všichni připraveni na komentovanou prohlídku. Nutno říci, že počasí vyšlo krásně, svítilo slunce, nebyla zima, a tak prostředí, ve kterém se skupiny procházely, působilo o něco lépe. Po hodině a půl se skupina přesunula do další části prohlídky, a to do Březinky, kde proběhla druhá část programu. Tam žáci mohli poznat, v jakých podmínkách museli lidé tehdy „žít“. Vyslechli odborné komentáře z úst česky mluvícího polského průvodce, který po celou dobu trpělivě odpovídal na dotazy.

Děkujeme, že jsme mohli trochu nahlédnout, jak to ve skutečnosti v koncentračním táboře vypadalo.

Paní asistentka Jana Hegerová a paní učitelka Mgr. Lenka Janská

Barevné dny na 2. Základní škole

 

V uplynulých dnech, 17. – 21. října, probíhaly na naší škole tzv. barevné dny. Zástupci tříd si na školním parlamentu zvolili barvy, které se v daných dnech budou nosit. Debata to byla živá a nakonec se po všech návrzích odhlasovala barva zelená na pondělí, šedá na úterý, na středu černá, na čtvrtek  vícebarevná a na pátek hnědá.

Každou velkou přestávku se třídy sešly na schodišti u vstupu do školy, kde probíhalo společné focení. Škola v tyto dny hýřila barvami, které někteří z žáků obvykle nenosí, a proto bylo zábavné je pozorovat. Největší nadšení z této aktivity projevil první stupeň, kde děti ochotně a nadšeně své barevné outfity nosily a ukazovaly.

V pondělí a úterý před podzimními prázdninami jsme se oblékali do barev státní vlajky – červené, bílé a modré. I v tyto dny jsme se setkávali u focení. Seskupit děti tak, aby se všichni vešli do záběru, nebylo vždy snadné, a proto pomáhal, kdo mohl.

Barevné dny si žáci zvolili sami a bylo na zástupcích jednotlivých tříd, aby prezentovali rozhodnutí parlamentu mezi svými spolužáky a kamarády. V některých třídách jsme mohli vidět i nástěnky s připomenutím barev.

Děkujeme dětem i zástupcům ze školního parlamentu za jejich aktivitu.

 

 

Podzimní družinový závod v „biatlonu trochu jinak“

Letošní podzimní počasí nám přineslo spoustu krásných a teplých dní, které by bylo škoda nevyužít k pobytu a aktivitám venku.

Na pondělí 24. října jsme naplánovali velký závod v „biatlonu trochu jinak“. Vše nasvědčovalo tomu, že si užijeme suprové odpoledne na školní zahradě, počasí se však rozhodlo, že zrovna tento den dá sluníčku dovolenou. No, nic naplat. V tělocvičně to jde taky.

V klasickém biatlonu se závodí na sněhu a s puškou, to je všem známo. My jsme si v družině tuto sportovní disciplínu trochu upravili, takže lyže byly nahrazeny chůdami a puška pěnovými míčky.

Z 37 závodníků měli nejlépe „namazané lyže“ a nejpřesnější pušku Eva Fabiánová z 1. B, Honza Zapletal z 2. A a Adam Fabián z 3. B.

Vítězům gratulujeme a všem ostatní děkujeme za odhodlání, se kterým se do závodu pustili.

                                                                                                                         Za školní družinu Eva Manová

TRADIČNÍ SLAVNOST ZAVÍRÁNÍ ZAHRADY V MŠ GROHOVA

V úterý 18. 10. 2022 jsme dostali možnost opět nahlédnout do krásných prostor Mateřské školy Radost v Holešově. Jako každý rok zde uspořádali tradiční slavnost ZAVÍRÁNÍ ZAHRADY, která symbolizuje rozloučení s létem a přípravu k zimnímu spánku. Děti se tu setkaly s rodiči a plnily různé úkoly, bez kterých by zahradu nešlo uspat.

Nikol Gregorová, Veronika Lišková, Anna Sonntagová a Monika Janochová – žákyně z 9. třídy, se na chvíli staly krásnými lesními vílami a vpodvečer zatančily dětem z mateřské školy kouzelný taneček. Patří jim poděkování za snahu a aktivitu, jelikož si kostýmy a choreografii vytvářely samy. Všichni se už těší na jaro, kdy se zahrada opět odemkne a víly se do školky vrátí znovu.

Po stopách Karla IV.

V pondělí 10. 10. 2022 jsme se s třídou V. A vypravili do hlavního města Prahy, abychom poznali kus historie naší krásné země.

Po cestě vlakem a metrem jsme po starých zámeckých schodech vystoupali k východní bráně Pražského hradu, kde jsme absolvovali bezpečnostní prohlídku. Naší první zastávkou zde byla vyhlídková terasa. Vyšlo nám nádherné počasí, tudíž jsme mohli obdivovat opravdu krásné panorama.

Poté jsme prošmejdili domečky ve Zlaté uličce, navštívili věž a vězení Daliborka, Purkrabské náměstí a pokračovali přes třetí hradní nádvoří do Vladislavského sálu a odtud do chrámu svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Dále jsme prošli Matyášovou bránou a uličkami Malé strany na Karlův most, kde jsme spatřili nábožensky nejvýznamnější sochu sv. Jana Nepomuckého. Velkým zážitkem pro všechny pak byl orloj na Staroměstském náměstí. Pokračovali jsme ke Karlově univerzitě a Stavovskému divadlu, odkud jsme se přesunuli na Václavské náměstí. Tady jsme naše putování Prahou ukončili.

Všem po tak dlouhé cestě vyhládlo, proto nemohla chybět ani tradiční zastávka v McDonaldu. Třešinkou na celé naší výpravě pro nás byla cesta zpět, kdy jsme kvůli nehodě na trase nabrali téměř čtyřhodinové zpoždění, a ve vlaku jsme tak strávili sedm hodin. Všichni ale byli stateční a společně jsme to perfektně zvládli.

Velké poděkování od nás všech patří panu Pavlu Kočímu, který nás po celou dobu Prahou provázel a svým poutavým vyprávěním nám přiblížil každou historickou památku. Věřím, že si každý z nás z této náročné, ale velmi zajímavé cesty odnesl mnoho zážitků a nových poznatků. Už teď se těšíme na další dobrodružství.

Kateřina Krmencová

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍMI ÚSPĚCHY VE ŠKOLE

Už jsme velcí školáci, slavnostní zahájení školní docházky jsme zvládli na jedničku. První měsíc ve škole je za námi a my jsme získali velmi mnoho nových zkušeností a spoustu nových kamarádů. Jako kolektiv fungujeme perfektně, jsme dobří kamarádi a neustále si vzájemně pomáháme. Dokonce jsme zvládli vymyslet vlastní třídní pravidla, která každým dnem dodržujeme víc a víc. Paní učitelka říká, že jsme velmi šikovní. V matematice už umíme počítat do 5, porovnávat, a dokonce již poznáme geometrické tvary, jako je obdélník, čtverec, kruh i trojúhelník. Dále jsme se seznámili s několika prostředími matematiky pana profesora Milana Hejného, kterými jsou například krychlové stavby, vláčky, dětský park, krokování, deky a dřívka. Všechna tato prostřední jsme poznali pomocí aktivní manipulace s didaktickými pomůckami. Dokonce si s těmito pomůckami hrajeme i o přestávce. V českém jazyce jsme udělali taktéž velký kus práce. Nejdříve jsme se rozhovořili pomocí obrázků a pohádek, naučili jsme se spoustu básniček. Grafomotorika nám jde skvěle od ruky a už se těšíme, až se naučíme psát první písmenko. Dále jsme se seznámili se čtyřmi písmenky, kterými jsou M, A, L a E. Už zvládáme přečíst slabiky krátké i dlouhé a pomaličku začínáme číst první věty pomocí obrázků a slabik, které již umíme. Žádný problém nám nečiní vyznačování a vytleskávání krátkých a dlouhých slabik v různých slovech. V českém jazyce rádi hrajeme plácanou, běhací diktát a slovní fotbal. Příště s námi nahlédnete do výuky ostatních předmětů. Těšíme se na další společné zážitky a spoustu nových vědomostí a zkušeností, kterých je každý den nespočet.

Vaše 1. B a Mgr. Vendula Frdlíková         

       

NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE V KOMĚŘÍŽI

V pondělí 10. 10. navštívili žáci deváté třídy Úřad práce v Kroměříži. Dvě pracovnice, které se dětí ujaly, jim poutavou formou vysvětlily problematiku budoucího povolání. Seznámily žáky s nabídkou studijních a učebních oborů, s typy škol a učilišť. Také je upozornily na nároky kladené během studia v daných oborech a také na předpoklady, které je nutné splnit.

Po přednášce se žáci mohli pomocí počítačového programu otestovat, které studium by bylo pro ně nejvhodnější. V další části si pak mohli samostatně vyhledávat informace v kartotéce střediska, která obsahuje podrobné charakteristiky všech oborů a povolání v naší zemi.

Získané informace žákům poslouží při dalším rozhodování a správném výběru školy a povolání.

Mgr. L. Janská, třídní učitelka