Oslava svátků v 2. A

Na přelomu října a listopadu jsme si s dětmi v 2. A připomněli dva svátky. První, který se slaví většinou v anglicky mluvících zemích – Halloween. A druhý svátek, který je věnován uctění památky zesnulých.

O Halloweenu jsme si s dětmi povídali v hodině anglického jazyka. Vymalovali jsme si dýni a naučili se tradiční pořekadlo koledníků. Protože k tomuto svátku patří strašidelné kostýmy, duchové, čarodějnice…vyrobili jsme s žáky v pracovních činnostech malá strašidýlka ve formě antistresových  míčků. Tihle vytvoření tvorečkové nás budou dále provázet při práci v hodinách psaní a budou nám pomáhat uvolňovat ruku. Odměnou za práci pro nás byl halloweenský balíček popcornu, který pro nás připravila spolužačka Monička. (Moc děkujeme)

Zaměřili jsme se také na datum 2. listopadu. Pověděli jsme si, čím je pro nás tento den tak význačný. Celé povídání jsme ukončili procházkou na holešovský hřbitov, kde jsme zapálili svíčku u kříže a na hrobě Drásala.

Mgr. Kateřina Zacharová

 

100. let založení Československé republiky

Sté výročí založení Československa jsme si připomněli i na naší škole. Školní parlament vyhlásil v rámci oslav barevný BÍLO – ČERVENO – MODRÝ TÝDEN.  Ti, kteří se zapojili, chodili celý týden do školy oblečeni ve státních barvách. V pátek, v rámci projektového dne, si žáci oblékli všechny tři barvy zároveň, aby na sobě měli tzv. trikolóru. Společně jsme se pak vyfotografovali v aule naší školy. Za Školní parlament bychom chtěli poděkovat jak žákům, tak i vyučujícím, že se do našeho projektu zapojili.

 

Projektový den v 6. A ke 100. výročí vzniku Československa

V pátek 26. 10. 2018 se uskutečnil projektový den, který měl připomenout výročí – 100 let založení Československa. Každá třída si v rámci tohoto projektového dne zpracovávala svá vlastní témata. My jsme se v 6. třídě zaměřili na správní rozdělení Československa v letech 1920 – 1927, 1928 – 1938, změny a vývoj státních symbolů, prezidenty a v neposlední řadě také na osobnost T. G. Masaryka. Spolupracovali jsme s našimi malými kamarády – druháčky. Připravili jsme si pro ně omalovánky a vystřihli jsme puzzle v podobě státní vlajky. Během jejich tvoření jsme si s nimi povídali o zajímavostech, které jsme se v průběhu projektového dne dozvěděli. Na oplátku nám zase druháčci ukázali, jaké pracovní listy vyplňovali a co všechno už znají. Jak se nám projektový den podařil, můžete vidět ve fotogalerii.

Projekt k exkurzi Historická Olomouc

Ještě než žáci 5.A navštívili společně se žáky 4.A a 6.A Olomouc, vytvořili na toto téma projekt.

Pracovali ve skupinkách, kde si navzájem pomáhali ve vyhledávání informací o historii, památkách, geografii, kultuře, školství a sportu města Olomouc.

Při své týmové práci využívali školní výukové tablety.

Nakonec své práce odprezentovali  dalším skupinkám, které jejich výkony odměnily potleskem.

Křížovkář – družinová soutěž

Středeční odpoledne 24. 10. ve školní družině jsme prožili v duchu soutěžním. Hlavním tématem soutěže byla křížovka. Děti měly za úkol vyluštit osm různých křížovek za určitý časový limit. Prváčci ještě neznají všechna písmenka, tudíž se soutěžilo ve smíšených družstvech.

A jak to dopadlo?

   1. místo: 2. místo: 3. místo:
Odstrčilík Antonín,  1. A Bílková Eliška,  1 .A Dvořáková Klára,  1. A
Zapletal Daniel,  1. A Dědičík Lukáš,  1. A Chmelová Kristýna, 1. A
Barot Tomáš, 2. A Konečný František,  1. A Münster Jindřich,  1. A
Nedbal Matyáš,  2. A Venený Daniel,  1. A Tošovský Mike,  2. A
Dlabajová Michaela,  3. A Dobešová Anna,  3. A Menšíková Daniela, 3. A

 

Vzdělávací program – HISTORICKÁ Olomouc

V pátek 19. října 2018 odjeli naši čtvrťáci, páťáci a šesťáci objevovat historická místa města Olomouce. Tuto vzdělávací exkurzi pro žáky zajišťovala agentura Kočí, se kterou již léta naše škola spolupracuje. Nejprve jsme navštívili Arcidiecézní muzeum, kde se nás ujali příjemní průvodci a provedli nás tímto muzeem. Zhlédnout jsme mohli mimo jiné Biskupskou rezidenci, Obrazárnu a kapli sv. Barbory. Informace, které jsme zde získali, jsme zaznamenávali do pracovních listů.

Druhou část programu věnoval pan Kočí, náš průvodce za historií, památkám historického centra Olomouce. Prohlédli jsme si chrám sv. Václava a Arcibiskupství. Zastavili jsme se u Tereziánské zbrojnice, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o tom, k čemu dnes tato zbrojnice slouží. Prošli jsme kolem Univerzity Palackého a chrámu sv. Mořice na Horní náměstí, kde jsme se zastavili u barokní kašny a sloupu sv. Trojice. Poslední zastávka nás čekala u Radnice s orlojem.

Děkujeme panu Kočímu za vyčerpávající výklad o historických památkách. Moc jsme si exkurzi do Olomouce užili a těšíme se na další zajímavou poznávací akci.