Spelling Bee – regionální kolo

Dne 17. května 2023 se v naší škole uskutečnil čtvrtý ročník anglické soutěže „Spelling Bee“. Zúčastnilo se ho celkem 7 škol z okolí Holešova: ZŠ Martinice, ZŠ Hulín, ZŠ Ludslavice, ZŠ Rymice, 3. ZŠ Holešov, 2. ZŠ Holešov a 1. ZŠ Holešov.

Každá škola vyslala do soutěže trojici žáků z páté třídy.

Školní týmy se utkaly ve dvou kolech: v prvním kole jednotliví soutěžící hláskovali napsaná slova, která viděli na tabuli. Druhé kolo bylo náročnější, žáci museli hláskovat slova, která slyšeli. V obou kolech dostali účastníci vždy za správně vyhláskované slovo jeden bod pro svou školu.

Všichni se snažili podat co nejlepší výkon. Na třetím místě skončila ZŠ Hulín, na druhém 3. ZŠ Holešov a soutěž vyhráli žáci z 2. ZŠ Holešov.

Při této soutěži se děti soustředí na správné hláskování každého slova v angličtině. Je to tedy jiný způsob ověření znalostí žáků, než na jaký jsme u soutěží v angličtině zvyklí. Právě proto se mohou zapojit i ti žáci, kteří neumí – nebo se bojí – vést dialog v cizím jazyce, bojí se mluvit souvisle na dané téma, jako tomu bývá třeba v konverzačních soutěžích. Z těchto důvodů naše škola už v roce 2018 přišla s možností účasti i pro ty žáky, kteří, ač neradi debatují, se dokáží naučit hláskovat písmena v angličtině. Tento rok se konal už čtvrtý ročník (covidová pandemie způsobila nucenou přestávku).

Děkujeme všem přítomným školám za účast a těšíme se na další ročník.

Mgr. L. Janská

Hravě záchranářem

Ve středu 26. 4. 2023 jsme se účastnili s naší družinou akce s názvem „Hravě záchranářem aneb Týden bezpečnosti Zlínského kraje“, kterou pořádal Zlínský kraj ve spolupráci s IZS, Fakultou logistiky a krizového řízení UTB a mnoha dalšími partnery od 24. 4. do 27. 4. 2023 pro žáky základních škol.

Zábavnou formou jsme se dozvěděli, jak zvládat rizikové situace, jak jim předcházet, ukázali jsme si v praxi, co znamená pomoci zraněnému.

Nejen děti si celý program velice pochvalovaly. I my vychovatelky jsme rády za takovéto akce a budeme se těšit na další a další, které nás ještě s naší družinkou čekají do konce školního roku.

 

Zahradničení ve školní družině

Na naší školní zahradě se družina věnuje nejen relaxaci, pohybu a hrám, ale zařazujeme i aktivity, kterými se rozvíjí dětská jemná motorika a další dovednosti spojené se zahradničením. Tím, že musí zasít semínko na určené místo, nebo zalít konví jednotlivé rostliny, se děti učí trpělivosti a přesnosti. Společná práce na zahrádce pak podporuje a rozvíjí dobré vztahy mezi vrstevníky a přispívá k celkové pohodě kolektivu.

Přelom měsíců března a dubna jsme v družině věnovali zasévání. Sázeli jsme osení k velikonočním svátkům, ředkvičky, papriky či hrách a měli jsme k dispozici i další semínka, která skýtají moment překvapení, co z nich vykoukne, pokud se o ně budeme dobře starat…

Maminkám s láskou …

10. květen byl velkým dnem pro žáčky 1. stupně. Rozhodli se totiž připravit překvapení nejen pro maminky v podobě krátkých vystoupení. Vše se neslo v námořnickém duchu, a tak se tančilo, zpívalo, recitovalo, předvádělo, a dokonce i plavalo! A že to byla podívaná! Jedno oko nezůstalo suché. Věříme, že tato akce zahřála u srdce všechny zúčastněné a zůstane v našich vzpomínkách minimálně do příštího května!

OKRESNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE

Dne 17. 5. 2023 se vybraní žáci 4., 5. a 6. ročníku zúčastnili okresního kola dopravní soutěže v Kroměříži, které pořádal BESIP ve spolupráci s Červeným křížem. Úkolem dětí bylo splnit vybrané disciplíny, jako například poskytnutí první pomoci, jízdu zručnosti nebo splnění testu znalostí pravidel silničního provozu. Počasí nám úplně nepřálo, proto poslední zkouška, jízda přes překážky, byla zrušena z důvodu bezpečnosti. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V mladší kategorii za naši školu soutěžili Radim Ptáček, Ema Bakalová, Jakub Balcárek a Natálie Hejníková, kteří se umístili na 5. místě. Ve starší kategorii soutěžili Jasmína Kubíčková, Michaela Kryštůfková, Radim Pasečný a Mike Tošovský. Tito žáci obsadili krásné 3. místo. Tímto všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

Sezóna výletů zahájena

Mezinárodní Den prázdných tříd 17. 5. 2023 strávila 1. B, 2. B a 3. A na výletě v Rožnově pod Radhoštěm. Díky návštěvě Valašského muzea už víme, jak se dříve žilo. Výhled do kraje nám poskytla krásná dřevěná Jurkovičova rozhledna a o zábavu bylo postaráno v kempu i v Pohádkovém lese, kde na děti čekal zasloužený poklad! Výlet se i přes nepřízeň počasí vydařil, program byl bohatý a oběd výborný… Nikdo se neztratil ani nezranil, a tak je sezóna výletů úspěšně zahájena – na dobrodružství v dešti jen tak nezapomeneme 😊

Okresní kolo OVOV

V pátek 12. května 2023 se konalo okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, které pořádal ČOV ve spolupráci se ZŠ Slovan Kroměříž na atletickém stadionu v Kroměříži. Soutěžilo se v závodu družstev a v závodu jednotlivců. Všichni žáci absolvovali celkem pět disciplín: trojskok snožmo z místa, hod medicinbalem (2 kg), přeskoky přes švihadlo (2 min), kliky (2 min) a volitelnou disciplínu driblink (2 min) nebo běh na 1000 m.  

Družstva tvořili čtyři dívky a čtyři chlapci ročníků narození 2009 – 2012. Naši školu v nich reprezentovali Julie Pallová, Tadeáš Swětík, Jindřich Můnster, Kristýna Brázdilová, Megan Březíková, Daniel Masný, Anna Dobešová a Daniel Hlaváč.

Družstvo 2. ZŠ Holešov obsadilo v nabité konkurenci velmi pěkné 5. místo. Tadeáš Swětík navíc získal stříbrnou medaili jako druhý nejlepší závodník ročníku 2012.

V soutěži jednotlivců za nás závodili dva zástupci – Dominik Krutil a Vendula Konečná. Všechny děti podaly velmi bojovné výkony, v konkurenci téměř 200 závodníků se neztratily a zaslouží si velkou pochvalu a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Už se nám to krátí…

Letos to je devátý rok, co navštěvujeme 2. Základní školu. Je to jako včera, kdy jsme do ní vkročili úplně poprvé a kdy si nás pod křídla vzaly naše první paní učitelka, Jitka Dvořáková, a paní asistentka, Renata Mlčáková. Všichni jsme se seznámili a skamarádili se.

Tři roky uplynuly jako voda a my jako čtvrťáčci šli dál, tentokrát s paní učitelkou Jitkou Nedbalovou.

Další dva roky rychle utekly a druhým stupněm nás provedla paní učitelka Lenka Janská. Někteří spolužáci během let odešli na jinou školu a jiní zase přišli. V osmé třídě odešla i paní asistentka Mlčáková a nahradila ji Ilona Gregorová.       

Byly chvíle, kdy jsme se se spolužáky nepohodli a škodili si, ale vždy jsme se usmířili.

Teď jsme v deváté třídě, paní asistentku Gregorovou vystřídala Jana Hegerová. Čas utíká a my se rozhodujeme, kam dál, a snažíme si užívat zbytek roku naplno. Máme třídní mikiny, hotové tablo a budeme spolu navštěvovat taneční lekce pro naše závěrečné rozloučení. 

Spojuje nás mnoho vzpomínek, na které jen tak nezapomeneme.

Děkujeme za pevné nervy a trpělivost s námi paním učitelkám a pánům učitelům a děkujeme za všechny vzpomínky.

 

Anna Sonntagová, 9. A