Plavu, plaveš, plaveme

Žijeme v přetechnizované době, kdy téměř každý člověk má řidičský průkaz, umí pracovat s počítačem a mobilní telefon se stal nezbytností. Stále se rozšiřují možnosti toho, čemu se můžeme věnovat ve volném čase. Bohužel se ale zapomíná na základní dovednosti, které jsou pro život důležité. I dnes se totiž najdou lidé, kteří neumí plavat. Proto zaslouží velkou pochvalu rodiče, kteří k této činnosti vedou své ratolesti od útlého věku.

Jsem přesvědčen, že školy, které mají ve svém školním vzdělávacím programu výuku plavání a realizují ji ve spolupráci s plaveckými školami, zaslouží pochvalu také. Často totiž její organizace zasahuje do výuky ostatních předmětů. Věřím, že pohled na dítě, které ještě nedávno bylo neplavcem a po dvouletém plaveckém výcviku odvážně „brázdí vlny bazénu“, všechny nesnáze převáží. Potěšitelné je i to, že dopravu na plavání podporuje MŠMT rozvojovým programem pro některé základní školy. O důležitosti plavání pro náš lidský organismus, o posilování všech svalových partií, rozvoji správného dýchání atd. byla napsána spousta odborných pojednání, a tak doufám, že název mého článku bude platit nejen dnes, ale i v budoucnu.

Mgr. Z. Ballnér, tř.uč. IV.A

Mimořádná opatření od 5. 10. 2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

od 5. 10 2020 vstupuje v platnost nařízení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

Součástí vzdělávání od uvedeného data:

1. není zpěv (platí pro všechny žáky prvního i druhého stupně)

2. nejsou sportovní činnosti (tělesná výchova),  platí pouze pro žáky 2. stupně

Kroužky (doučování, příprava na přijímací zkoušky, divadelní, legohrátky, dřevoobrábění, loutkohraní, kulinářský) do 10 žáků BUDOU probíhat (prosíme zaplaťte).

Kroužek florbalu, juda a školní sbor do odvolání těchto opatření probíhat NEBUDOU (zatím neplaťte!), ale jakmile se mimořádná opatření uvolní, tyto kroužky zahájí svou činnost. 

Bylinky ze školní zahrádky – projekt školní družiny

Bylinka je podle některých rostlina, která na konci léta odumírá, podle jiných je to pomocník při léčbě různých neduhů a nemocí nebo jako jejich prevence. Dokonce má všestranné využití také v kuchyni.

Historie bylinek je stará jako lidstvo samo, protože lidé znali účinky těchto rostlinek už od pradávna. V rámci prvního projektového týdne ve školní družině jsme se zaměřili právě na bylinky, jelikož na naší školní zahradě jich roste nepřeberné množství. Děti se seznámily s nejběžnějšími druhy léčivek a jejich využitím.

Formou prezentace se žáci nejprve dozvěděli o každé bylince něco zajímavého, potom si ji mohli prohlédnout, přivonět k ní a do některých si dokonce i kousnout. Ochutnali také mátovou limonádu. Na závěr jsme bylinkami naplnili látkový sáček a pověsili jej na chodbu před třídu. Krásná vůně nám tak každý den připomíná, jaké poklady nám příroda nabízí.

Škola v přírodě

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
 
vzhledem k dnešnímu prohlášení vlády ČR , kdy od 5. 10. 2020 vyhlašuje NOUZOVÝ STAV, se ruší plánovaný pobyt žáků I. stupně ve škole v přírodě v termínu 12. – 16. 10. 2020. 
 
Již uhrazené zálohy Vám budou vráceny na účet. 
 
Pro školu v přírodě zajistíme nový termín v druhé polovině letošního školního roku. 
 
vedení školy 
 

Ředitelské volno

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

vedení 2. Základní školy Holešov, nezvažuje udělit v pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno dle § 24 školského zákona

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

zveme  Vás na třídní schůzky v úterý dne 8. 9. 2020 v 15,30 h, které se uskuteční v kmenových třídách. Rovněž zveme všechny třídní důvěrníky do sborovny školy v 15,00 h.

V rámci třídních schůzek se uskuteční řádné volby členů školské rady při 2. ZŠ Holešov.

vedení školy

Organizace prvního školního týdne

Výuka v novém školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020 a bude na I. stupni ukončena v 9, 35 hod  a na II. stupni v 10, 40 hod. Všichni žáci jsou 1. 9. 2020 povinni přinést si školní aktovku z důvodu předání učebnic pro školní rok 2020-2021.

Školní družina bude 1. 9. 2020 v provozu do 16, 30 hod pro 1. – 5. ročník. Přihlášky do ŠD na rok 2020-2021 bude vydávat vedoucí vychovatelka, Eva Manová.

Dne 1. 9. 2020 nebude v provozu ranní družina.

Výuka od 2. 9. 2020 bude probíhat podle rozvrhu tříd.

Milí prvňáčci,

blíží se Váš první školní den a my už se na Vás moc těšíme. Sejdeme se v 7, 55 hod v prvním patře v učebně č. 33 (třída 1. A). První školní den vstupujete do školy se svými rodiči hlavním vchodem. S sebou si vezměte aktovku a úsměv na tváři.

Výuka v 1. třídě: 

1. 9. 2020  7, 55 hod  –   dle potřeby

2. 9. 2020    7,  55 hod –   10, 40 hod (3. vyuč.hodiny)

3. 9. 2020    7, 55 hod  –    10, 40 hod (3. vyuč. hodiny)

4. 9. 2020    7, 55 hod  –    11, 35 hod (4. vyuč. hodiny)

 

Oznámení o konání řádných voleb členů školské rady při 2. ZŠ Holešov

Řádné volby členů školské rady při 2. ZŠ Holešov proběhnou  8. září 2020, od 15.00 – 16.00 hodin v rámci třídních schůzek.

Volba 2 členů zastupující zákonné zástupce (rodiče) proběhne do schránky umístěné v přízemí u hlavního vchodu školy. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce (jeden žák  – jeden hlas).  Zákonný zástupce má právo výběru vlastních  kandidátů nebo může využít navržených kandidátů. Volba členů školské rady probíhá tajně, jednokolovým systémem. Výsledky voleb budou zveřejněny 15. září 2020.

Školská rada navrhla tyto kandidáty:

Adéla Ševčíková, bytem Samostatnost 982, Holešov

Ing. Květoslav Odstrčilík, bytem Horní Lapač 44, Holešov 769 01

Členové přípravného výboru byli zvoleni dne 26. 6. 2020:

Mgr. Andrea Kubálková       

Mgr. Jitka Nedbalová           

Ing. Petr Pokorný