Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
 
školní rok pro prvňáčky je ještě v nedohlednu a malí předškoláci si zatím o škole jen povídají.
Přesto je toto téma už teď aktuální.
 
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním životním mezníkem a vy máte možnost svému dítěti tento krok usnadnit a spolu s ním se připravit na to, co vás od září čeká.
 
Program určený předškolákům a jejich rodičům „Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu“ pořádáme šestým rokem. Hodinová setkání s ostatními dětmi a budoucí paní učitelkou jsou důležitou adaptací na školní prostředí.

Rádi Vás s Vašimi dětmi přivítáme!

Setkání jsou určena pro všechny děti, které se chystají od září 2022 do školy. 

Organizace a účast na těchto aktivitách se bude odvíjet od aktuální protiepidemické situace!

sejdeme se ve 2. ZŠ Holešov od 15:30.
15. 12. 2021
12. 1. 2022
16. 2. 2022
16. 3. 2022

Těšíme se na Vás!

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

2_ZS_Holesov_foto_1 2_ZS_Holesov_foto_4
2_ZS_Holesov_foto_6 2_ZS_Holesov_foto_3

eTwinning v tomto školním roce

V anglickém jazyce se pravidelně zapojujeme do projektů v platformě eTwinning.  Spolupracujeme s žáky z různých evropských zemí. Učíme se vzájemně komunikovat, spolupracovat, sdílet své nápady. Projekt eTwinning byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu „Our school, school life and healthy ways of living“. Projekt o naší škole jsme si vybrali záměrně, protože v tomto roce 2. ZŠ oslavila významné výročí – 110 let od jejího založení. Skupinka žáků z osmé třídy nejprve vytvořila krátké video o škole v anglickém jazyce. Poté žáci seznámí partnerské školy s našimi školními pravidly, která nám na naší škole pomáhají chovat se slušně a brát ohled na ostatní lidi. Na závěr vytvoří prezentaci o svém zdravém způsobu života. A z kterých zemí jsou ostatní žáci, kteří nám ukáží jejich videa a prezentace? Jsou to Turecko, Španělsko, Itálie, Finsko, Polsko, Portugalsko, Německo, Litva, Rumunsko a Holandsko.

 

Carving – vyřezávání z ovoce a zeleniny

V úterý 16. 11. 2021 mohli žáci 4. a 5. ročníku sledovat, jak vzniká z obyčejného jablka růžička nebo květ rostliny, která možná ani neexistuje. Povídání o svém koníčku připravil pro žáky pan Martin Ballnér. Beseda začala ukázkami z praxe a fotkami výrobků, které pan Ballnér začal vytvářet už před sedmi lety na Střední škole hotelové a služeb v Kroměříži. Přes ukázky nářadí potřebných pro tuto činnost a dvou čerstvých výrobků pro dnešní den jsme se dostali k dotazům kluků a děvčat z obou tříd, které povídání zaujalo. V závěru se všichni mohli podívat, jak prakticky vzniká umělecký výtvor z obyčejného jablka. Výhodou je, že všechny odpadky či odřezky jsou jedlé, a tak můžeme při práci i ochutnávat. Velké poděkování patří Martinovi Ballnérovi nejen za přípravu povídání o tomto tématu a ukázky vyřezávání, ale především za čas, který věnoval našim žákům. Možná to pro ně bude inspirace pro trávení volného času nebo pro výběr budoucího povolání.

Z. Ballnér, tř. uč. V. A

Svatý Martin

Minulý týden byl pro prvňáčky v 1. B ve znamení svatého Martina. Žáci si poslechli legendu o svatém Martinovi, seznámili se s pranostikami k tomuto dni, trénovali grafomotorická cvičení v podobě světýlek a kouře z komína, kreslili “bílou peřinu”, vyráběli podkovičky pro štěstí a nechyběla ani ochutnávka svatomartinských rohlíčků.

Petra Přikrylová

Sebehodnocení prvňáčků

Letošní prvňáčci ze třídy 1. B si zkusili poprvé sebehodnocení. Měli namalovat obrázek, který by vyjadřoval, jak se jim ve škole daří a zda do školy chodí rádi. Děvčata to pojala po holčičím a vznikly obrázky plné srdíček, jedniček, kytiček a žabáčků. U chlapců se projevil technický talent a kreslili naši školu, do které rádi chodí, nechyběly jedničky a také vlastenecké rysy ve formě vlajek. Podle slov prvňáčků chodí do školy rádi, líbí se jim tu, rádi pracují na úkolech a my učitelé a rodiče víme, že si pomalu tvoří první pracovní a sociální návyky. Ráda bych poděkovala všem rodičům za spolupráci, neboť jen ve spojení rodič – učitel – dítě jsme schopni dítě vést a rozvíjet.

Petra Přikrylová

Den vzniku samostatného Československa

Od doby, kdy 28. října roku 1918 byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost a pro národy bývalého Rakousko-Uherska se začaly psát nové dějiny, uběhlo už 103 let. Toto významné výročí jsme oslavili i ve školní družině, a to povídáním, naučným kvízem a tematickou tvorbou.