Návštěva Informačního a poradenského střediska Úřadu práce Kroměříž

V čtvrtek 12. 10. 2023 navštívili žáci deváté třídy Úřad práce v Kroměříži. Poradkyně, které se žáků ujala, jim poutavou formou vysvětlila problematiku budoucího povolání. Seznámila žáky s nabídkou studijních a učebních oborů, s typy škol a učilišť. Také je upozornila na nároky kladené během studia v daných oborech a také na předpoklady, které je nutné splnit.

Po přednášce se žáci mohli pomocí počítačového programu otestovat, které studium by bylo pro ně nejvhodnější. V další části si pak mohli samostatně vyhledávat informace v kartotéce střediska, která obsahuje podrobné charakteristiky všech oborů a povolání v naší zemi.

Získané informace žákům poslouží při dalším rozhodování a správném výběru školy a povolání.

Mgr. Andrea Kubálková, výchovná poradkyně