Projektový den Sdílené učebny

Dne 2. listopadu na naší škole bylo rušněji než obvykle. Navštívily nás děti z mateřské školy Masarykova a tři základní školy z okolí Holešova, a to ZŠ Martinice, ZŠ Rymice a ZŠ Ludslavice se svými vyučujícími. Konalo se tzv. sdílení učeben, kdy žáci 9. A za pomoci svých učitelů představovali naše odborné učebny, ukazovali možnosti a způsoby výuky či hravou vědu. Na čtyřech stanovištích si děti mohly vyzkoušet práci s roboty, v PC učebnách zpracovávaly testy a programovaly stavebnice, ve fyzikálně chemické učebně si vyzkoušely pokusy, se kterými se jako žáci 4. a 5. třídy doposud nesetkaly, a na vlastní kůži si ověřily vyučování na 2. stupni základní školy. Děti z mateřské školy si vyzkoušely pokus s jedním z živlů – s ohněm, a za pomoci pedagogů a žákyň zjišťovaly, proč vlastně oheň hoří.

Děkujeme žákům i vyučujícím za pomoc a budeme se těšit na další setkání, která nás čekají.

Paní asistentka Jana Hegerová