Dopravní výchova ve 4. třídě

Ve středu 13. 4. 2022 se děti ze čtvrté třídy vypravily do Kroměříže na dopravní hřiště s velkým očekáváním toho, co je tam čeká. Už na podzim se začaly svědomitě připravovat na písemné testy – učily se dopravní značky, pokyny policisty při řízení dopravy i orientaci na různých křižovatkách. První pokus písemného testu pod vedením pana Stratila děti absolvovaly v březnu. Některým se tato zkouška nezdařila, ale o to více se snažily učit se na test opravný a na praktické jízdy. Když jsme přijeli na místo, byly děti nadšené. Rozdělily se na skupinku chodců a skupinku cyklistů a během dopoledne se několikrát vystřídaly. Byly moc šikovné a panem Stratilem pochválené jak za znalosti, tak za zručnost v jízdě. Všichni nakonec zkouškou úspěšně prošli a odjížděli jako držitelé cyklistického průkazu. 

Kateřina Krmencová