Den Země se studenty gymnázia

Dne 2. dubna proběhl ve 2. A projektový den na téma Den Země, který si pro nás připravili studenti ze třídy tercie holešovského gymnázia.

Žáci pracovali ve skupinkách. Na stanovištích plnili úkoly, které si pro ně studenti připravili. Děti třídily odpad, poznávaly různé druhy potravin všemi smysly a zjišťovaly jejich původ, dozvěděly se něco o životě pod vodou a o počasí, poznávaly rostliny, vyrobily si papírovou květinu a pozorovaly také přírodniny z naší školní zahrady mikroskopem. Každý si zasel ředkvičku.

Celý den děti a studenti zakončili společnou reflexí, fotkou, odměnou a vřelým rozloučením.

Děti ocenily komunikaci a spolupráci se studenty, možnost učení se venku na naší školní zahradě formou výuky, která přináší nejen poučení, ale i zábavu. Terciány bychom chtěli pochválit za kvalitní přípravu, motivaci, provedení, výbornou komunikaci s mladšími dětmi, a naše děti za jejich aktivitu, pozitivitu a radost z práce.

Děkujeme za spolupráci Mgr. Marii Otépkové a Mgr. Otu Kuczmanovi.