Informace k provozu školy od 24. 5. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 od 24. 5. 2021 je novelizované mimořádné opatření  Ministerstva zdravotnictví k provozu škol, a to následovně:

  • je umožněna osobní přítomnost všech žáků 1. i 2. stupně bez rotace, výuka dle platného rozvrhu z 1. 9. 2020
  • frekvence antigenního testování je stanovena na jedenkrát týdně
  • sportovní činnosti venku jsou bez omezení
  • další pravidla (nošení ochrany dýchacích cest, povinnost testování) zůstávají v platnosti
  • homogenita tříd a skupin není povinná

vedení školy