Loučení s 9. A a závěrečné taneční

Loučení je spojeno zejména se smutkem a steskem, ale proč se nerozloučit s úsměvem? Přesně tak se s naší školou loučili žáci 9. A. V úterý 25. 6. se v hlavním sále holešovského zámku konalo jejich závěrečné taneční spojené s rozloučením se základní školou. Na tento den se žáci připravovali dlouho dopředu, kromě pilného nácviku tanečních kroků, museli připravit i drobné pohoštění, vymyslet proslov a zajistit spoustu dalších potřebných věcí. Samozřejmě že jim s tím vším pomáhala jejich dobrá duše – paní asistentka Ivana Pešáková a pan třídní učitel Bronislav Tobolič. V odpoledních hodinách byl zámecký sál již připraven a hosté se mohli začít scházet. Čím víc se přibližovala pátá hodina, tím víc stoupala nervozita žáků. Po slavnostním nástupu na parket, kdy přítomní rodiče, hosté i učitelé obdivovali krásné šaty dívek a důstojné obleky chlapců, mohlo vše začít. První část programu byla věnována proslovům a předáváním pamětních listů. Proslovu se zhostila paní ředitelka, pan starosta, zástupci třídy Dominik Krutil a Lada Vaňharová a v neposlední řadě také pan učitel třídní. Proslov ze strany žáků byl plný vzpomínek na školní léta a poděkování všem učitelům. Proslovy ostatních řečníků zase plné přání, aby se žákům v dalším studiu dařilo a vše v životě zvládli. Každý žák poté dostal pamětní list. Druhá část programu byla čistě taneční. Žáci několik týdnu navštěvovali taneční lekce pana Mědílka, který se jim snažil ukázat alespoň ty nejzákladnější taneční kroky známých tanců a vštípit jim i základy společenského chování. Že jeho snažení nebylo marné jsme všichni viděli na parketu. Žáci nám předvedli blues, polku, waltz, country tanec nebo latinsko-americký tanec cha-cha. I přes drobná zaškobrtnutí tancovali žáci krásně a s nasazením. Došlo samozřejmě i na tanec s rodiči či pedagogy. Pedagogové dostali na závěr od žáků růži a žáci zase od paní asistentky sladkou odměnu v podobě nádherného dortu. I takto příjemně se dá loučit. Ještě jednou přejeme žákům krásné prázdniny a hodně sil a úspěchů v dalším studiu. 

Mgr. Zuzana Jarkovská