Požární ochrana očima dětí

Jistě si většina z nás uvědomuje důležitost práce hasičů. Nejen při hašení požárů, odklízení následků dopravních nehod, ale třeba i při pomoci zvířatům v nouzi. Tuto skutečnost je třeba si stále připomínat, například i formou soutěže. Jednu takovou soutěž vyhlásilo sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jednalo se o výtvarně – literární soutěž s názvem Požární ochrana očima dětí a mládeže. Naši žáci se zapojili do všech kategorií, tedy výtvarné, literární i části zpracovávané pomocí digitálních technologií. Výsledky soutěže nás i žáky velmi potěšily, jelikož se umístili v okresním i krajském kole. Za svou prezentaci na téma Bezpečný dům získala 1. místo Julie Stratilová ze třídy 7. A, na 2. místě se umístil Květoslav Odstrčilík ze třídy 9. A, který zároveň obsadil i 3. místo v kraji, a 3. místo obsadila Shanti Vodičková ze třídy 7. A. Literární kategorii ovládla Jolana Krmencová ze třídy 8. A, v okresním kole získala 1. místo a v krajském kole 2. místo. Z velkého množství krásných obrázků byly vybrány a oceněny díla Abbie Doleželové ze třídy 5. A, která získala 1. místo, Anety Mackové ze 7. A, která ve své kategorii obsadila 2. místo, Barborky Doleželové z 2. B, která v kategorii mladších žáků získala 3. místo, a Veroniky Valentíkové z 9. A, která získala v kategorii starších žáků také 3. místo ovšem v okrese i v kraji. Kromě slov díků za reprezentaci školy získali žáci jistě příjemné hodnotné ceny.

 

Mgr. Zuzana Jarkovská