Mimořádná opatření od 5. 10. 2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

od 5. 10 2020 vstupuje v platnost nařízení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

Součástí vzdělávání od uvedeného data:

1. není zpěv (platí pro všechny žáky prvního i druhého stupně)

2. nejsou sportovní činnosti (tělesná výchova),  platí pouze pro žáky 2. stupně

Kroužky (doučování, příprava na přijímací zkoušky, divadelní, legohrátky, dřevoobrábění, loutkohraní, kulinářský) do 10 žáků BUDOU probíhat (prosíme zaplaťte).

Kroužek florbalu, juda a školní sbor do odvolání těchto opatření probíhat NEBUDOU (zatím neplaťte!), ale jakmile se mimořádná opatření uvolní, tyto kroužky zahájí svou činnost.