Projektové dopoledne

Poslední pátek v září 29. 9. 2023 proběhlo na naší škole projektové dopoledne na téma „Jíte zdravě?“. Projektu se zúčastnili žáci 5. až 8. ročníku. Realizace této akce byla v režii odborníků na potraviny z Technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Žáci si mohli vyzkoušet, jak si připravit zdravou svačinku v podobě obloženého zeleninového chlebíčku a osvěžujícího ovocného salátu.

Dalším cílem tohoto projektu bylo žáky seznámit s chemickými a biochemickými procesy u vybraných potravin. Děti měly možnost například sledovat, jak se mění vlastnosti škrobu při jeho zahřívání, nebo mohly pozorovat nafukování balónku umístěného na zkumavce, do kterého se uvolňoval oxid uhličitý vznikající při reakci kvasinek v cukerném roztoku, a také si zkusily vyrobit domácí tvaroh tzv. kyselým srážením mléka.

Pro žáky byl tento zajímavý kurz nejen přínosem zábavy, ale i příležitostí k získání nových znalostí a praktických dovedností.

 

Ing. Hana Miklíková