Návštěva žáků ze Základní školy Rymice

Během měsíce května naši školu dvakrát navštívili žáci 4. a 5. třídy ze Základní školy Rymice, aby si vyzkoušeli práci s moderními přístroji z naší nově vybavené přírodovědné učebny. Při prvním setkání, které bylo zaměřené na lidské tělo, děti využívaly přístroje firmy NeuLog zaznamenávající různé vlastnosti těla: měření tepu a svalové síly, dechové frekvence, odpor kůže, objem plic, tlak krve. Následně převáděly své naměřené hodnoty z přístrojů do notebooků a zpracovávaly je v programu Microsoft Word. Na internetu vyhledávaly doplňující informace týkající se lidského těla, porovnávaly vlastní naměřené hodnoty s hodnotami svých spolužáků a údaji na internetu. Na konci odprezentovaly naměřené hodnoty a proběhlo zhodnocení celé akce. 

V rámci druhého setkání se děti zabývaly meteorologií. Žáci měli za úkol pojmenovat základní meteorologické přístroje a objasnit jejich funkci. Měřili rychlost a směr větru s využitím meteorologických přístrojů, přístrojů NeuLog, kompasu a údaje doplňovali do pracovního listu. Také popsali rozdíly mezi počasím a podnebím, pojmenovali jednotlivé typy oblaků a atmosférických srážek. V druhé části setkání žáci mikroskopovali. Pozorovali a kreslili buňky cibule kuchyňské a základní struktury živočichů, např. bodací ústrojí komára pisklavého, nohu mouchy domácí, křídlo vážky a mnoho dalších.  Závěrem proběhlo shrnutí a vyhodnocení obou setkání.