Výsledky voleb zákonných zástupců do Školské rady při 2. Základní škole Holešov

V pondělí 12. 6. 2023 byly uzavřeny výsledky voleb do Školské rady při 2. Základní škole Holešov.

Za zákonné zástupce do školské rady byli zvoleni:
1. Mgr. art. Petr Jurášek, ArtD.
2. Ing. Květoslav Odstrčilík
3. Mgr. Marie Otépková