Netradiční prvouka ve 3. A

V pondělí 6. 3. proběhla ve třetí třídě netradiční výuka prvouky. Přišla mezi nás maminka našeho žáka paní Michela Masná, aby se s dětmi podělila o znalosti mineralogie, která je jejím koníčkem. Ukázala nám rozsáhlou sbírku  polodrahokamů i ostatních nerostů a trpělivě odpovídala na všetečné otázky dětí.

Za tak krásnou ukázku spolupráce rodiče a školy patří paní Masné velké poděkování.

Mgr. Jitka Dvořáková, třídní učitelka 3. A