Výuka dopravní výchovy

Každý člověk ví, jak důležité je znát dopravní značky a předpisy. Na naší škole žáci získávají tyto znalosti ve 4. ročníku. Začátkem listopadu si kromě teoretických znalostí mohli vyzkoušet i praktické dovednosti na dopravním hřišti v Kroměříži. Jelikož žáky na jaře čekají závěrečné testy a jízdy, bylo pro mnohé velkou výhodou, že v pátek 3. 3. si teoretické znalosti mohli opět prohloubit. Navštívil nás odborný učitel z dopravního hřiště pan Radovan Stratil, který zábavnou formou žákům osvětlil mnohé potřebné předpisy. Upozorňoval též na spoustu chyb, kterých se děti i dospělí dopouštějí např. při přecházení přechodu či vystupování z auta. Získané znalosti žáky posunuly zase o krok dopředu a přispěly k jejich většímu bezpečí.