Pohádky v Legohrátkách

V kroužku Legohrátky jsme se s žáky jedno odpoledne přenesli do světa pohádek.

Děti se rozdělily do skupinek a každá skupina si vylosovala pohádku. Úkolem dětí bylo část pohádkového příběhu zachytit co nejvěrohodněji. Po vytvoření malých dílek pak proběhla tipovací soutěž, o jakou pohádku se jedná.

V „obrazech“ z lega se tak objevil Jeníček s Mařenkou z pohádky O perníkové chaloupce, Budulínek uvězněný v liščí noře, Smolíček a nechyběla ani Červená Karkulka.

Mgr. Kateřina Zacharová a děti z „Legohrátek“