O hostýnskou píšťaličku

Březen – měsíc zpěvu, i tak bychom mohli tento měsíc pojmenovat. V tomto měsíci se konají hned dvě pěvecké soutěže. První z nich se konala dne 15. 3. v Bystřici pod Hostýnem, jednalo se o soutěž O hostýnskou píšťaličku. Tato soutěž se snaží dětem přiblížit krásy valašských písniček. Každý soutěžící má za úkol nacvičit dvě valašské písně a zazpívat je před odbornou porotou. Je to úkol velice těžký a zodpovědný. Porota hodnotí čistotu zpěvu, udržení rytmu, ale i celkový dojem. Letos se této soutěže z naší školy zúčastnili: Nikol Gregorová (3. A), Adéla Rygálová (3. A) a Petr Kubica (5. A). Za svůj výkon byli odměněni pamětním listem a drobným sladkým dárkem. Děkujeme jim za reprezentaci školy.