OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍMI ÚSPĚCHY VE ŠKOLE

Už jsme velcí školáci, slavnostní zahájení školní docházky jsme zvládli na jedničku. První měsíc ve škole je za námi a my jsme získali velmi mnoho nových zkušeností a spoustu nových kamarádů. Jako kolektiv fungujeme perfektně, jsme dobří kamarádi a neustále si vzájemně pomáháme. Dokonce jsme zvládli vymyslet vlastní třídní pravidla, která každým dnem dodržujeme víc a víc. Paní učitelka říká, že jsme velmi šikovní. V matematice už umíme počítat do 5, porovnávat, a dokonce již poznáme geometrické tvary, jako je obdélník, čtverec, kruh i trojúhelník. Dále jsme se seznámili s několika prostředími matematiky pana profesora Milana Hejného, kterými jsou například krychlové stavby, vláčky, dětský park, krokování, deky a dřívka. Všechna tato prostřední jsme poznali pomocí aktivní manipulace s didaktickými pomůckami. Dokonce si s těmito pomůckami hrajeme i o přestávce. V českém jazyce jsme udělali taktéž velký kus práce. Nejdříve jsme se rozhovořili pomocí obrázků a pohádek, naučili jsme se spoustu básniček. Grafomotorika nám jde skvěle od ruky a už se těšíme, až se naučíme psát první písmenko. Dále jsme se seznámili se čtyřmi písmenky, kterými jsou M, A, L a E. Už zvládáme přečíst slabiky krátké i dlouhé a pomaličku začínáme číst první věty pomocí obrázků a slabik, které již umíme. Žádný problém nám nečiní vyznačování a vytleskávání krátkých a dlouhých slabik v různých slovech. V českém jazyce rádi hrajeme plácanou, běhací diktát a slovní fotbal. Příště s námi nahlédnete do výuky ostatních předmětů. Těšíme se na další společné zážitky a spoustu nových vědomostí a zkušeností, kterých je každý den nespočet.

Vaše 1. B a Mgr. Vendula Frdlíková