Olympiáda v anglickém jazyce

I tento školní rok jsme se zúčastnili okresního kola olympiády v anglickém jazyce.

Tato postupová soutěž patří mezi ty nejvíce náročné soutěže starších žáků. Za naši školu byla vybrána Adéla Srovnalová ze třídy 9.A. Jejímu vystoupení v Kroměříži, kde se tato soutěž konala, předcházela pilná příprava. Okresní kolo proběhlo dne 22. 2. 2017 a Adélka dokázala, že na vybrané téma i následné otázky rodilého mluvčího v porotě, dokáže hbitě a správně reagovat.

Za její vzornou reprezentaci naší školy jí děkujeme.