Pasování prvňáčků na čtenáře

Ke konci školního roku ve školní družině již neodmyslitelně patří akce Pasování prvňáčků na čtenáře v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Paní knihovnice nás přivítala v krásných prostorách sala terreny holešovského zámku, kde jsme společně počkali na královskou rodinu. Poté jsme mohli být svědky toho, jak takové pasování probíhá, když pan král povýšil svého zachránce na rytíře. Následovalo samotné slavnostní pasování. Každý prvňáček poklekl před pana krále a ten jej pasoval svým mečem do řad čtenářů. Z rukou královny následně každý pasovaný převzal čtenářský glejt, záložku, sladkost a také unikátní knížku, původní českou novinku, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Na závěr čerstvě pasovaní prvňáčci složili slavnostní slib čtenáře.

Děkujeme Městské knihovně Holešov za zorganizování této akce, která je pro děti významnou událostí.

Bc. Alena Drápalová