Divadelní představení žáků 3. A „Budko, budečko, kdo v tobě přebývá?“ v anglickém jazyce

Dne 18. a 19. června se v naší škole odehrálo mimořádné divadelní představení, které si připravili žáci 3. A třídy. Pro své mladší spolužáky z prvního stupně předvedli pohádku s názvem „Budko, budečko, kdo v tobě přebývá?“. Tato inscenace byla výjimečná nejen svým provedením, ale také tím, že celá proběhla v anglickém jazyce. Děti se naučily nejen své repliky, ale také porozuměly významu slov a vět, které vyslovovaly. Představení bylo velmi úspěšné a sklidilo nadšený potlesk od všech přítomných. Mladší spolužáci se při něm nejen bavili, ale také se naučili několik nových anglických slovíček. Pohádka tedy nejen pobavila, ale také vzdělávala, což bylo cílem projektu.

Mgr. Jaroslava Jakubčíková