Pozdrav od prvňáčků

Svůj první školní rok zahájily děti z 1. A tradičně za přivítání vedení školy, paní učitelek, zastupitelů města a svých nejmilejších rodičů. První školní den bývá vždy vzpomínkou na celý život. V letošním školním roce zasedlo do lavic celkem 19 žáků, z toho 9 dětí do speciální třídy Světa vzdělání.

Všechny děti se během měsíce září bez problémů adaptovaly na podmínky školy a postupně krůček po krůčku se z nich stávají velcí školáci.

V prvních dnech se děti poznávaly navzájem mezi sebou, objevovaly prostory školy a díky podzimní vycházce také její nejbližší okolí. Pilně se seznamovaly s novými pravidly a prvními písmenky. Žáčky velmi mrzí, že letos nemohou mezi sebou přivítat děti z mateřských škol, jak už to každým rokem bývá, a zároveň svým mladším kamarádům ukázat, jak to v první třídě chodí.

Zahájení distanční výuky a nepřítomnost žáků ve škole nám mnoho možností vzájemného sblížení, spolupráce a aktivit sebralo, což děti i paní učitelky velmi mrzelo. Nicméně celé to období, kdy byli od sebe kamarádi odděleni, pracovali doma s rodiči a s paní učitelkou na dálku, všichni zvládli. Naši prvňáčci si zaslouží velkou jedničku a pochvalu. Rodičům patří velké poděkování za spolupráci. Díky tomu jsme nezůstali ani krůček pozadu a po návratu do školních lavic můžeme krásně a plynule navázat na další učivo. Nejvíce práce nám pravděpodobně dá opět se sladit jako kolektiv a pěstovat mezi sebou navzájem hezké vztahy. Po celý školní rok se učíme být dobrý žákem a pro druhé i kamarádem. Cílem naší společné cesty bude dobře se poznat, vážit si jeden druhého, vzájemně si pomáhat a prohlubovat své znalosti i dovednosti. A všichni jsme moc rádi, že se opět vidíme ve škole.

S přicházející zimou se blížíme ke konci Živé abecedy a brzy přijde Mikuláš.

A kdo ví, co přinese našim šikovným prvňáčkům? Že by Slabikář?

Necháme se příjemně překvapit.

Mgr. Andrea Krejčí, Mgr. Olga Úrubková