Informace k provozu školní družiny od pondělí 7. 12. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dle informací MŠMT je od pondělí 7. 12. 2020 umožněno Vašim dětem navštěvovat školní družinu ve stejném režimu jako na začátku školního roku. Do družiny mohou tedy nastoupit přihlášení žáci 3. a 4. ročníku.

vedení školy