Projekty u druháčků

Distanční výuka je za námi. Druháčci ji zvládli na výbornou – plnili svědomitě všechny zadané úkoly a v online výuce krásně pracovali. Mimo jiné si během nedobrovolného „volna“ zkusili vytvořit svůj první projekt. Tématem bylo učivo z prvouky – savci, ptáci hmyz. Děti hledaly informace v encyklopediích, naučných knihách i na internetu. Výsledkem jsou práce plné zajímavých informací a krásných obrázků. Po návratu do školních lavic je děti prezentovaly před celou třídou. Všichni žáčci si zaslouží velkou pochvalu☺.