Příprava na Vánoce ve školní družině

Vánoční dílničky, které se u nás ve škole konaly ve středu 22. 11., v nás probudily
vánoční atmosféru, a tak jsme následující den s dětmi ze školní družiny vyrazili na
procházku inspirovanou adventem a zastavili jsme se u památek města Holešova,
které se svátky v tomto období souvisí.
U kostela Nanebevzetí Panny Marie jsme si připomněli, že přesně za měsíc přijde
Ježíšek. Na náměstí Dr. E. Beneše nás na Vánoce upozornil stromeček, který
čeká na ozdoby a světýlka. U Šachovy synagogy a židovského hřbitova jsme si
připomněli, že judaismus má v Holešově svou historii. Velkým překvapením pro
děti bylo, že Židé Vánoce neslaví, ale mají Chanuku, tzv. Svátek světel. Takto
jsme započali naše těšení na Vánoce, které v následujících týdnech vyplníme
mimo jiné pečením perníčků, zpíváním koled nebo tvorbou vánočních přáníček.