Slavnost slabikáře v 1. B

„Příště už to půjde líp, příště to zkusím lépe, společně to dáme“, nebo „já jsem už četl 5x, čtení mě bavilo, je to paráda, přečtu si brzy knížku!”

To jsou věty, které často zněly ve třídě 1. B v hodinách čtení. Naši prvňáčci pracovali ze všech sil, aby se mohli “předvést” před maminkami a tatínky na Slavnosti slabikáře. Odměnou za snahu jim bylo slavnostní předání slabikáře, který zpečetili čtenářským slibem. 

Bylo pro mě až dojemné sledovat, jak se prvňáčci den ode dne zlepšovali, skládali slabiky a četli slova. Je za tím velká podpora, práce a pevné nervy jejich rodičů. Jsme za jejich pomoc vděční a přejeme jim a jejich dětem, aby společné čtení pohádek a příběhů bylo příjemným zvykem, který jim dovolí dívat se navzájem z očí do očí, společně si naslouchat, povídat si, smát se a zkrátka být tady, teď a spolu, s mámou a s tátou. 

tř. učitelka 1. B Petra Přikrylová