Spolupráce ve 4. A

Několik týdnů jsme se v hodinách Osobnostního rozvoje věnovali tématu „Spolupráce“.

V životě se ocitáme v mnoha situacích, kdy musíme být součástí nějaké skupiny. A aby šla práce pěkně od ruky a cítili jsme se dobře, je potřeba se zaměřit na vzájemnou spolupráci.

Je důležité, aby každý v týmu uznával, že jsme rozdílní. Každý z nás je jedinečný, má jiné schopnosti, znalosti a zájmy.  Každý z nás má jiné zkušenosti a umí něco jiného. A to je právě ta největší výhoda týmové spolupráce. Tak i rozdílné názory, vzájemný respekt a společné úsilí vedou k dosažení stanoveného cíle.

S dětmi jsme si vyzkoušeli několik her, kde domluva, komunikace a vzájemná podpora byly základem splnění zadaného úkolu. Nejenže všechny stanovené cíle děti splnily, ale zároveň se i hodně nasmály.

Úkolem žáků bylo např. postavit co nejvyšší věž ze špaget a krychlí, provléci obruč uzavřeným kruhem, rozmotat propletené ruce a vytvořit kruh a přenést kruh z provázku, aniž by se porušil jeho tvar. Nahlédněte do fotogalerie.