Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Rčení praví „kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“. Naši žáci se obvykle učí od 1. ročníku jazyk anglický a na 2. stupni začínají s jazykem německým. Podobnost obou jazyků – slovíček i gramatických jevů, se zpočátku zdá být velkou výzvou, ale ve finále je vždy výhodou. V úterý 21. února 2023 si mohli žáci 8. třídy vyzkoušet na vlastní kůži svoji první konverzační soutěž v němčině. Jejich úkolem bylo zužitkovat doposud získané znalosti. Soutěž se skládala z krátkého představení, rozhovoru s vyučující na vylosované téma (rodina, koníčky, volný čas a roční období) a rozhovoru se spolužákem při nakupování. Děkujeme nejúspěšnějším soutěžícím Ladě Vaňharové a Matyášovi Kojeckému a blahopřejeme jim ke skvělým výkonům. Přejeme jim „Viel Spaß mit Deutsch!“ 😊

Mgr. M. Ministrová