Školní výlet – Ranč Kostelany

Ve středu 20. 6. se prvňáčci, druháčci a třeťáčci společně s paními učitelkami zúčastnili výletu na Ranč Kostelany. Nálada byla výborná již před odjezdem, a nenechal si ji nikdo zkazit ani pozdním příjezdem autobusu.

Po příjezdu na místo výletníky čekalo nádherné prostředí v přírodě. Zaměstnanci ranče měli připravený pestrý program pro děti, který začínal prohlídkou stájí s krásnými koňmi. Na jednom z nich se všichni nechali i povozit, včetně paních učitelek. Program pokračoval výborným obědem a byl zakončen představením herců z ranče.

K tomu krásně svítilo sluníčko, takže si děti celý den opravdu užily. Všichni se vrátili sice unavení, ale plní dojmů a zážitků.