Slavnostní rozloučení s předškoláky z MŠ Radost v Holešově

…Kde je vpravo, a kde vlevo, to už dobře ví, spočítají všechny prsty, čtverec nakreslí…

Letošní rozloučení s předškoláky v MŠ Grohova se odehrávalo v duchu ročních období. Děti si připravily hudební, taneční a recitační představení, které zakončily každoroční tradicí – zvoněním na zvoneček v bráně, která symbolizovala odchod ze školky a příchod do nového školního světa, kde na ně s otevřenou náručí čekaly paní učitelky Mgr. Veronika Lejsková a Mgr. Petra Přikrylová. I přes dojemné loučení předškoláků nás provázelo pěkně horké počasí a dobrá nálada. Po skončení slavnosti pozvaly děti rodiče do svých tříd, kde pro ně vlastnoručně upekly špaldovo – třešňovou buchtu, na které si všichni pochutnali.

Jménem 2. Základní školy přejeme budoucím prvňáčkům hodně úspěchů ve škole a spoustu nových kamarádů.

Mgr. Veronika Lejsková