Vyučování na školní zahradě

V rámci vyučování přírodovědy ve 4. A jsme se vydali získat nové vědomosti do naší krásné školní zahrady. Nejprve nás čekala práce s úkoly rozmístěnými po celé zahradě. Při jejich řešeních jsme se seznámili s vlastnostmi půdy. Nejvíce nás bavil pokus, ve kterém jsme ve vodě pozorovali půdu, zjistili její složení a viděli, jak se usazují její částice.