Výuka dopravní výchovy na naší škole

Výuka dopravní výchovy probíhá ve 4. ročníku v průběhu celého školního roku. Na podzim byli žáci na dopravním hřišti v Kroměříži, kde si kromě teoretických znalostí mohli vyzkoušet i praktické dovednosti. Jelikož žáky na jaře čekají závěrečné testy a jízdy, bylo pro mnohé velkou výhodou, že ve čtvrtek 24. 1. si teoretické znalosti mohli opět prohloubit. Navštívil nás odborný učitel z dopravního hřiště pan Radovan Stratil, který zábavnou formou žákům osvětlil mnohé potřebné předpisy. Upozorňoval též na spoustu chyb, kterých se děti a bohužel i dospělí dopouštějí např. při přecházení přechodu či vystupování z auta. Získané znalosti žáky posunuly zase o krok dopředu a přispěly k jejich většímu bezpečí.