Bludiště v Legohrátkách

Jedním z námětů naší práce v kroužku Legohrátky byla „Bludiště“. Děti se shodly, že procházení úzkými uličkami, sem tam nějaké zabloudění a konečně dosažení určeného cíle je velká zábava. A tak jsme se rozhodli, že si taková bludiště s dlouhými cestičkami, mosty a slepými uličkami vytvoříme.

Žáci ve skupinkách složili různá bludiště. Poté je předali svým kamarádům a ti se snažili bludiště „projít“ prostřednictvím malé kuličky.

Všechny děti zaslouží  pochvalu  za vytvořené labyrinty, které byly velmi nápadité a zdařilé.

Mgr. Kateřina Zacharová