Pěstujeme bylinky a chováme zvířátka v 2.A

Žáčci z druhé třídy se po celý školní rok snažili být dobrými kamarády a navzájem si pomáhat. Jako zahradníci jsme si vypěstovali bylinky, které jsme s chutí ochutnávali a poznávali. Tímto se prohlubovala vzájemná spolupráce, empatie a rozvíjelo se i environmentální chování. Žáci se učí být ohleduplní k přírodě a k životu kolem nás, do kterého patří i zvířata. A proto se v naší třídě objevili další členové, o které se žáčci společně starali. Péče o šneky a rybičku děti nadchla a vždy se těšily na další společný den. 

Mgr. Andrea Krejčí

Malá vědecká laboratoř v 2.A

Malí vědci z druhé třídy po celý školní rok stále zkouší nejrůznější pokusy. Naučné a zábavné pokusy si zaznamenáváme do našeho sešitu Pokustónu. Děti při pokusech musí spolupracovat a být pozorní, aby postup dobře zvládly. Pokusy děti velmi bavily a vždy se těšily na další nové experimenty! 

Mgr. Andrea Krejčí

Pirátský den v 2.A

Žáčci druháčci se na jeden den proměnili v piráty. Zábavnou formou se učili a plnili zajímavé úkoly. Piráti si na svých lodích často rádi zpívají, a proto i děti nezahálely a ukázaly, jak umí krásně zpívat i hrát na flétnu. Zaslouženou odměnou jim byl poklad ukrytý v dřevěné truhle a rybička, kterou jsme při naší společné plavbě potkali, a stala se naším novým kamarádem.

Mgr. Andrea Krejčí

Den Evropy

Den Evropy je jedním ze symbolů Evropy a Evropské unie. Slavíme ho 9. května. I my jsme si jako každým rokem připomněli tento svátek. Velké poděkování patří Tymy centru, které na náměstí připravilo pro děti tematické stanoviště a zábavné aktivity. Na závěr děti vypustily balónky s přáním naší Evropě.

Mgr. Andrea Krejčí

Zlatý certifikát OVOV!!! 🥇⛹️‍♂️⛹️‍♀️🥇

Všem, kdo mají chuť soutěžit, a především malým sportovním talentům pomáhá v rozvoji Odznak všestrannosti, jehož vznik iniciovali dva zlatí desetibojaři, Robert Změlík a Roman Šebrle.

Žáci plní v rámci této části projektu devět disciplín a k tomu jednu ze tří volitelných. Na základě zlepšování výkonů mohou získat bronzové, stříbrné, zlaté a diamantové odznaky.

Ti nejnadanější mladí sportovci se přes okresní a krajská kola mohou probojovat až do republikového finále.

Za 96% účast žáků jsme získali ZLATÝ CERTIFIKÁT OVOV, 36 bronzových odznaků, 6 stříbrných odznaků a absolutním vítězem školy, který získal zlatý odznak, se stal David Juráň z 8. A!!!

Všem našim dětem přejeme hodně sil k získávání ještě lepších sportovních výsledků a blahopřejeme všem bronzovým🥉, stříbrným🥈, ale hlavně Davidu Juráňovi k jeho skvělému výkonu 🥇🥇

Branný den s armádou

Poslední úterý tohoto školního roku jsme opět přivítali dva zástupce armády, rtm. Lukáše Honzáka ze 73. tankového praporu a nrtm. Pavla Vystrčila z vojenské akademie ve Vyškově.

Tentokrát jsme měli možnost vidět a také si vyzkoušet základní techniky přežití.

Vojáci nám předvedli, jak je možné v lese spát, pohybovat se tak, aby nás nikdo nespatřil a abychom ani my nebyli vidět. Zajímavé byly ukázky zbraní a vojenských maskovacích technik.

Vyzkoušeli jsme si moderní plynovou masku. Na závěr nám Pavel a Lukáš ukázali, jak se může rozdělat oheň bez použití sirek nebo zapalovače. A když už oheň hořel, opekli jsme si na závěr špekáčky.

Moc děkujeme a těšíme se, že se opět v příštím školním roce s našimi vojáky opět uvidíme.

Hurá na výlet

Turistický výlet po okolí Holešova patří k těm nejoblíbenějším akcím, které ve školní družině pořádáme. V pátek 22. června jsme s dětmi vyrazili po námi osvědčené trase Holešov – Žopy – Dobrotice – Holešov. Užili jsme si skvělé odpoledne, plné smíchu, her a dobré nálady.

A protože se nezadržitelně blíží prázdniny, přejeme všem pohodu, relax a super zážitky.

 

Den otevřených dveří v kasárnách

Dne 1.6. 2018 dvacet vybraných žáků 6. až 8. třídy z naší školy odjelo vlakem do kasáren ve Vyškově. Tamní vojenská posádka pořádá každým rokem na Den dětí Den otevřených dveří. Tento rok jsme dostali možnost se této akce také zúčastnit.

Hned u vstupu nás čekal doprovázející voják, který se nám celé dopoledne věnoval a naváděl nás na zajímavá místa. Viděli jsme a taky si zkusili vojenskou výzbroj, potěžkali si vojenské zbraně.

Vojáci nám ukázali výcvik psů. Mohli jsme si vyzkoušet střelbu ze vzduchovky i samopalu.

V obrovském areálu kasáren jsme viděli různé druhy obrněných aut, do kterých jsme mohli nasednout, podívat se, jak to vypadá uvnitř těchto vozů. Vyšplhali jsme se také do vojenské stíhačky.

Aby toho nebylo málo, další dvě stíhačky proletěly nad našimi hlavami.

A protože bylo velké horko, vojenští hasiči si pro nás připravili kromě ukázky svých vozů velmi příjemné osvěžení v podobě ochlazující spršky a pěny.

Nazpátek do Holešova jsme cestovali autobusem.

Všem se nám tento výlet líbil.

Kateřina Kvintová, Ivana Pavelcová, žákyně 7. A