Školní parlament 2017 – 2018

První zasedání Školního parlamentu

19. září 2017 se ve sborovně školy uskutečnilo první zasedání Školního parlamentu pro školní rok 2017/2018. Toho se zúčastnili zástupci jednotlivých tříd, kteří byli zvoleni prostřednictvím třídních kolektivů na začátku školního roku při volbě třídní samosprávy.

V úvodu byly zvoleny předsedkyně Školního parlamentu a její zástupkyně – Denisa Jelínková a Monika Menšíková, obě žákyně devátého ročníku. 20. 9. 2017 se obě žákyně zúčastní prvního zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova, které se bude konat na MÚ v Holešově. Dalším bodem schůzky bylo jednání  o společné práci ve Školním parlamentu, návrhy na různé akce a aktivity pro ostatní žáky naší školy.