Projektový den k výročí narození Bedřicha Smetany

25. 4. 2024 se na naší škole uskutečnil Projektový den k výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů Bedřicha Smetany.

Děti prvních až čtvrtých tříd pracovaly se svými třídními učiteli, a ač bylo téma společné, o zajímavé nápady nebyla nouze – například žáci z 1. A si vyzkoušeli, jak těžké je být hluchý, 1. B zpracovávala symbol vody pomocí barev a dramatizace, 2. A vytvořila pojmovou mapu, lapbook a nacvičila si Pochod komediantů, 2. B zjišťovala informace ze skladatelova života a doplňovala je do textu, 3. A výtvarně ztvárnila meandry řeky Vltavy, 3. B vyrobila obrázek podle poslechu hudby a do něj doplnila údaje o autorovi, 4. A pomocí práce ve skupinkách získala informace nejen o Mistrovi samotném, ale i o jeho díle. Své práce a nápady si žáci odprezentovali na schodech školy a výtvarná díla zdobí učebny.

Žáci druhého stupně byli rozděleni do devíti skupin. Hudební skupina zahrála a zazpívala píseň Proč bychom se netěšili. Taneční skupina nacvičila polku a zatancovala krátký tanec. Výtvarná skupina vytvořila velkoformátový obraz „Vltava“ a doplnila jej komentáři. Pracovní skupina namalovala portrét Bedřicha Smetany. Stopařská skupina vyrobila mapu ČR a zaznačila do ní místa, která jsou spjata s životem skladatele. Informační skupina zpracovala prezentaci v PowerPointu na téma Život a dílo Bedřicha Smetany. Operní skupina poslouchala ukázky z oper a pomocí prezentace přiblížila ostatním žákům příběhy, které se v dílech odehrávají. Poslední, reportérská, skupina vše fotografovala, zapisovala, uváděla a komentovala závěrečnou prezentaci všech zúčastněných v tělocvičně.

Projektový den jsme si všichni užili a osobnost Bedřicha Smetany je nám teď ještě bližší. Už teď se těšíme na další projektové dny.

Mgr. Eliška Hubáčková