Ohlédnutí za děním ve 2. B

Sovičky z 2. B třídy Světa vzdělání jsou velmi aktivní a učenlivé. Během výuky pracují s velkým nasazením, nebojí se žádných výzev a do všeho jdou s radostí a odhodláním. Díky osobnostnímu rozvoji a velké podpoře rodičů se daří působit také na jejich charakterové vlastnosti, rozvíjet empatii, vzájemný respekt a umění komunikace, což je pro práci ve skupině klíčové.

Jsou to sice ještě děti, ale už teď dobře ví, jak se chovat, aby ve třídě bylo všem dobře a aby se do školy mohly každý den těšit na nové zážitky. Učení není jen o pouhém předávání vědomostí, je to mnohem víc, a i když je v hlavní roli učitel s dětmi, rodiče, kteří spolupracují a podporují své ratolesti, a i vedení školy, jež umožňuje pedagogům realizovat různé projekty a aktivity, jsou v celém procesu nepostradatelnými účastníky vzdělávání a za to jim patří velký dík.

Všem sovičkám přeji, aby byly stále zvídavé, aktivní, respektující a odhodlané zdolávat všechny úkoly, které si pro ně připravíme 😊