Zápis do 1. třídy

ZÁPIS


do prvního ročníku 2. Základní školy v Holešově, Smetanovy sady 625

pro  školní rok 2010/2011 se koná

v pátek 12. 2. 2010 od 12:00 hodin do 17:00 hodin. 

Zákonný  zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 8. 2004.

Zákonný  zástupce může požádat o zápis dítěte, které se narodilo od 1. 9. 2004 do 30. 6. 2005. 

Doklady vhodné k zápisu:

– občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

– rodný list dítěte 

Dítě  se spolu se zákonným zástupcem dostaví k zápisu do základní školy, v jejímž školském obvodu má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou školu. 

Na základě  obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 1/2007, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Holešov, jsou s účinností od 1. 1. 2008 školské obvody určeny takto: 

2. Základní  škola Holešov (Smetanovy sady 625, Holešov)

Kořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova, Hankeho, Holajka, Horní, Malá, Nábřeží, nám. Dr. E. Beneše, nám. F. X. Richtera, nám. Sv. Anny, nám. Svobody, Nerudova, Očadlíkova, Palackého (od nám. Dr. E. Beneše po křižovatku s ulicí školní), Plačkov, Přerovská, Příční, Samostatnost, Smetanovy sady, Střelnice, Sušilova, Třešňovy sady, Tučapská, U Letiště, U Potoka, U Rusavy, Vítězství, Za Drahou, Zámecká, Želkov. 

Současně  se zápisem do prvního ročníku proběhne i zápis do školních družin. 
 
 
 
 

Mgr. Drahomíra Konvalinková

Ředitelka školy