Školní kolo recitační soutěže na 1. stupni

Dne 13. 3. proběhlo na 1. stupni školní kolo recitační soutěže.  Žáci se v předchozích dnech pilně připravovali, aby předvedli co nejlepší recitátorské výkony ve třídních kolech. Nejlepší recitátoři ze třídy poté postoupili do školního kola. V tomto kole se soutěžilo ve dvou kategoriích: 1. – 3. třída a 4. – 5. třída. Porotu jako obvykle tvořily vyučující či asistentky z daných tříd a hodnotily dostatečnou hlasitost projevu, připravenost a celkový přednes básně. Letos porotu ohromily výkony všech recitátorů zejména z první kategorie. Bylo velmi těžké rozhodnout o vítězi a důležitou roli hrál každý bod od poroty. V 1. kategorii se na 1. místě umístil František Konečný (1. A), 2. místo obsadila Monička Mlčáková (2. A) a 3. místo získali Emily Mikulíková (1. A) a Patriček Maxián (1. A). Ve 2. kategorii rozhodla porota takto: 1. místo za naprosto oslnivý výkon získala Tereza Mlčáková (5. A), 2. místo vybojovala Lada Vaňharová (4. A) a 3. místo obsadila Anna Sonntagová (5. A). Letošní školní kolo všechny porotce velmi mile překvapilo. Děkujeme všem zúčastněným recitátorům za skvělé výkony a těšíme se na další kolo v příštím školním roce.

Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve 4. A

V průběhu 1. pololetí se prostřednictvím čtenářských dílen žáci seznámili s knihou Staré pověsti české a moravské od Aleny Ježkové. Tato kniha shrnuje nejznámější pověsti, které se výborně hodí i do výuky vlastivědy. Žáci se poté rozdělili do skupinek, vybrali si jednu z pověstí a tu ze stavebnice lego zobrazili. Už při této činnosti rozvíjeli kromě skupinové práce i fantazii a schopnost vybrat z textu ty nejvýstižnější situace. Tímto však jejich práce nekončila. Ve speciálním počítačovém programu poté vytvořili vlastní pověst v komiksové verzi, tím si procvičili i své počítačové dovednosti. Celý proces tvorby komiksu je sice náročný, zejména na čas a komunikaci ve skupince, ale výsledek stojí za to.